Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oceňovali pri príležitosti Dňa učiteľov

  30.03.2016
  "Oceňujem, že aj v dnešnej dobe, v ktorej sa na mladých ľudí valí množstvo či už pozitívnych alebo negatívnych vplyvov, dokážete zaujať a vychovávať. Je to veľká hodnota, ktorú deťom a mládeži dávate," uviedol v príhovore k prítomným pri príležitosti Dňa učiteľov primátor Ján Blcháč. Na slávnostnej udalosti dnes odovzdal pamätný list približne tridsiatim pedagógom a zamestnancom vysokých, stredných, základných a materských škôl na území Liptovského Mikuláša. Akciu otvorilo básnické vystúpenie Aďka Grieša a Kvetky Staroňovej. Po akte oceňovania sa spevom predstavila Barbora Hazuchová. Špeciálne ocenenie za dlhoročný prínos a aktivity dostala Elena Žákovičová zo súkromnej základnej umeleckej školy. Zoznam ocenených: Milan Sopóci, Zdislav Exnar, Adriana Gouthová, Jana Smerčiaková, Marcela Chovanová, Jela Oravcová, Lenka Moravíková Fiačanová, Ivana Bestvinová, Marcela Hollá, Edita Jančiová, Nadežda Multáňová, Alena Grigarová, Anton Milrád, Jana Krupová, Magda Poliaková, Miroslava Šimičáková, Soňa Cisárová, Ivana Švachulová, Jana Jančigová, Ľubomír Hollý, Zuzana Strychová, Vlasta Liptáková, Magda Malacká, Janka Kružliaková, Zuzana Pavlínyová, Anna Bobčáková, Eva Filipková, Ivana Šebíková, František Hujo (in memoriam), Ľudmila Sedliaková, 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oceňovali pri príležitosti Dňa učiteľov

  30.03.2016
  "Oceňujem, že aj v dnešnej dobe, v ktorej sa na mladých ľudí valí množstvo či už pozitívnych alebo negatívnych vplyvov, dokážete zaujať a vychovávať. Je to veľká hodnota, ktorú deťom a mládeži dávate," uviedol v príhovore k prítomným pri príležitosti Dňa učiteľov primátor Ján Blcháč. Na slávnostnej udalosti dnes odovzdal pamätný list približne tridsiatim pedagógom a zamestnancom vysokých, stredných, základných a materských škôl na území Liptovského Mikuláša. Akciu otvorilo básnické vystúpenie Aďka Grieša a Kvetky Staroňovej. Po akte oceňovania sa spevom predstavila Barbora Hazuchová. Špeciálne ocenenie za dlhoročný prínos a aktivity dostala Elena Žákovičová zo súkromnej základnej umeleckej školy. Zoznam ocenených: Milan Sopóci, Zdislav Exnar, Adriana Gouthová, Jana Smerčiaková, Marcela Chovanová, Jela Oravcová, Lenka Moravíková Fiačanová, Ivana Bestvinová, Marcela Hollá, Edita Jančiová, Nadežda Multáňová, Alena Grigarová, Anton Milrád, Jana Krupová, Magda Poliaková, Miroslava Šimičáková, Soňa Cisárová, Ivana Švachulová, Jana Jančigová, Ľubomír Hollý, Zuzana Strychová, Vlasta Liptáková, Magda Malacká, Janka Kružliaková, Zuzana Pavlínyová, Anna Bobčáková, Eva Filipková, Ivana Šebíková, František Hujo (in memoriam), Ľudmila Sedliaková, 

  Krok späť naspäť