Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Pozor na nové čísla účtov pri daniach

  24.03.2016
  Oddelenie miestnych daní a poplatkov upozorňuje na nové čísla účtov v rozhodnutiach pre daň z nehnuteľností a daň za psa. Z dôvodu reúverovania, získania výhodnejších podmienok pre Liptovský Mikuláš vo VÚB banke, pristúpila radnica k zmene čísiel účtov pre miestne dane a poplatky.
  "Zároveň je od 1. februára nutné pri platobnom styku využívať len IBAN, ktorý platí pre krajiny zapojených do programu SEPA. Pre ostatné krajiny mimo SEPA je v rozhodnutiach uvedený aj BIC," zhrnula vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov Anežka Makovická. Je potrebné, aby fyzické a právnické osoby platbu za daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad poukázali na správne číslo účtu - pre daň z nehnuteľností: SK33 0200 0000 0036 1728 4553; daň za psa: SK14 0200 0000 0036 1727 6553. Účet pre komunálny odpad zostáva pôvodný:  SK88 0200 0000 0028 9315 9559. Účet pre daň za predajné automaty, nevýherné hracie prístroje a daň za ubytovanie - IBAN: SK59 0200 0000 0036 1728 8159.
  V rozhodnutiach pribudol špecifický symbol, ktorý je nutné pri platbe uviesť, špecifikuje typ pohybu v daňovom konaní (vyrubenie dane, vyrubenie pokuty, úroku a pod.).  Rovnako nevyhnutné je uviesť aj variabilný symbol, ktorý charakterizuje daňovníka/poplatníka, upozornila. Daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad je splatný do 31. mája, alebo v splátkach určených v rozhodnutí, na účet alebo do 300 eur v hotovosti do pokladne mestského úradu. Rozhodnutia doručíme počas apríla, dodala Anežka Makovická. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Pozor na nové čísla účtov pri daniach

  24.03.2016
  Oddelenie miestnych daní a poplatkov upozorňuje na nové čísla účtov v rozhodnutiach pre daň z nehnuteľností a daň za psa. Z dôvodu reúverovania, získania výhodnejších podmienok pre Liptovský Mikuláš vo VÚB banke, pristúpila radnica k zmene čísiel účtov pre miestne dane a poplatky.
  "Zároveň je od 1. februára nutné pri platobnom styku využívať len IBAN, ktorý platí pre krajiny zapojených do programu SEPA. Pre ostatné krajiny mimo SEPA je v rozhodnutiach uvedený aj BIC," zhrnula vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov Anežka Makovická. Je potrebné, aby fyzické a právnické osoby platbu za daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad poukázali na správne číslo účtu - pre daň z nehnuteľností: SK33 0200 0000 0036 1728 4553; daň za psa: SK14 0200 0000 0036 1727 6553. Účet pre komunálny odpad zostáva pôvodný:  SK88 0200 0000 0028 9315 9559. Účet pre daň za predajné automaty, nevýherné hracie prístroje a daň za ubytovanie - IBAN: SK59 0200 0000 0036 1728 8159.
  V rozhodnutiach pribudol špecifický symbol, ktorý je nutné pri platbe uviesť, špecifikuje typ pohybu v daňovom konaní (vyrubenie dane, vyrubenie pokuty, úroku a pod.).  Rovnako nevyhnutné je uviesť aj variabilný symbol, ktorý charakterizuje daňovníka/poplatníka, upozornila. Daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad je splatný do 31. mája, alebo v splátkach určených v rozhodnutí, na účet alebo do 300 eur v hotovosti do pokladne mestského úradu. Rozhodnutia doručíme počas apríla, dodala Anežka Makovická. 

  Krok späť naspäť