Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Bioplynka dostala červenú aj od životného prostredia

  10.03.2016
  Ďalšiu stopku dal projektu výstavby bioplynovej stanice v Liptovskom Mikuláši aj odbor životného prostredia a dopravy miestnej radnice. Rozhodnutie o zastavení správneho konania vydalo oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva v utorok 8. marca.
  Pre spoločnosť Archív SB je to druhé zastavovacie rozhodnutie od orgánov pre realizáciu projektu bioplynovej stanice. „Spoločnosť v stanovenej lehote nedodala požadované materiály. Konanie bolo najskôr prerušené, boli vyzvaní na dodanie potrebných náležitostí, no ani do 60 dní ich nedodali, preto sme konanie zastavili,“ vysvetlila Mária Lošonská z oddelenia životného prostredia a poľnohospodárstva.
  Stopku dostal investor aj od stavebného úradu. Tá po uplynutí doby na možné odvolanie sa nadobudla platnosť už 18. februára. „Prvý februárový týždeň som podpísal zastavenie územného rozhodovania pre investora, pretože nedodal všetky potrebné náležitosti stavebnému úradu, dnes už sa voči tomuto rozhodnutiu odvolať nemôžu, takže nadobudlo právoplatnosť,“ doplnil primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
  Zariadenie na spracovanie odpadu najmä z priemyselnej sféry v objeme takmer 20-tisíc ton ročne podľa projektu malo vyrásť za garážami pri Vrbickom cintoríne. Odmietajú ho však obyvatelia, radniční aj poslanci. Tí vyhoveli petícii ľudí, ktorí svojimi podpismi bojujú proti výstavbe bioplynky. Na februárovom zastupiteľstve odporučili primátorovi, aby nepodpísal súhlasné záväzné stanovisko podľa zákona o tepelnej energetike. Zároveň prijatím všeobecne záväzného nariadenia zabezpečili, aby výstavba bioplynovej stanice nebola možná nikde na území mesta. Vedenie mesta v rámci svojich aktivít proti bioplynovej stanici v intraviláne mesta zároveň v súčasnosti obstaráva zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktoré budú okrem koncepcie tepelnej energetiky riešiť práve problematiku bioplynovej stanice.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Bioplynka dostala červenú aj od životného prostredia

  10.03.2016
  Ďalšiu stopku dal projektu výstavby bioplynovej stanice v Liptovskom Mikuláši aj odbor životného prostredia a dopravy miestnej radnice. Rozhodnutie o zastavení správneho konania vydalo oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva v utorok 8. marca.
  Pre spoločnosť Archív SB je to druhé zastavovacie rozhodnutie od orgánov pre realizáciu projektu bioplynovej stanice. „Spoločnosť v stanovenej lehote nedodala požadované materiály. Konanie bolo najskôr prerušené, boli vyzvaní na dodanie potrebných náležitostí, no ani do 60 dní ich nedodali, preto sme konanie zastavili,“ vysvetlila Mária Lošonská z oddelenia životného prostredia a poľnohospodárstva.
  Stopku dostal investor aj od stavebného úradu. Tá po uplynutí doby na možné odvolanie sa nadobudla platnosť už 18. februára. „Prvý februárový týždeň som podpísal zastavenie územného rozhodovania pre investora, pretože nedodal všetky potrebné náležitosti stavebnému úradu, dnes už sa voči tomuto rozhodnutiu odvolať nemôžu, takže nadobudlo právoplatnosť,“ doplnil primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
  Zariadenie na spracovanie odpadu najmä z priemyselnej sféry v objeme takmer 20-tisíc ton ročne podľa projektu malo vyrásť za garážami pri Vrbickom cintoríne. Odmietajú ho však obyvatelia, radniční aj poslanci. Tí vyhoveli petícii ľudí, ktorí svojimi podpismi bojujú proti výstavbe bioplynky. Na februárovom zastupiteľstve odporučili primátorovi, aby nepodpísal súhlasné záväzné stanovisko podľa zákona o tepelnej energetike. Zároveň prijatím všeobecne záväzného nariadenia zabezpečili, aby výstavba bioplynovej stanice nebola možná nikde na území mesta. Vedenie mesta v rámci svojich aktivít proti bioplynovej stanici v intraviláne mesta zároveň v súčasnosti obstaráva zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktoré budú okrem koncepcie tepelnej energetiky riešiť práve problematiku bioplynovej stanice.
   

  Krok späť naspäť