Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mesto chce získať peniaze na obnovu a vybavenie dvoch telocviční

  07.03.2016
  Predstavitelia mikulášskej radnice podávajú žiadosť na ministerstvo školstva o poskytnutie financií na rekonštrukciu dvoch telocviční. Potvrdil to primátor Ján Blcháč.
  "Do žiadosti sme zapracovali telocvične pri základných školách Okoličianska a Demänovská. V oboch objektoch pôjde o výmenu vykurovacích telies. V telocvični ZŠ Okoličianska by peniaze šli na výmenu hygienických zariadení, okien a obnovu šatne,“ podotkol primátor.
  V telocvični pri ZŠ Demänovská vymenia palubovku. „Zhodnotili sme aj stav vybavenia telovýchovným náradím. Požadujeme preto aj peniaze na bežné výdavky pre dovybavenie telocviční v zmysle inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy,“ dodal Ján Blcháč. Na rekonštrukciu oboch telocviční mesto celkovo žiada vyše 137-tisíc eur.  

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mesto chce získať peniaze na obnovu a vybavenie dvoch telocviční

  07.03.2016
  Predstavitelia mikulášskej radnice podávajú žiadosť na ministerstvo školstva o poskytnutie financií na rekonštrukciu dvoch telocviční. Potvrdil to primátor Ján Blcháč.
  "Do žiadosti sme zapracovali telocvične pri základných školách Okoličianska a Demänovská. V oboch objektoch pôjde o výmenu vykurovacích telies. V telocvični ZŠ Okoličianska by peniaze šli na výmenu hygienických zariadení, okien a obnovu šatne,“ podotkol primátor.
  V telocvični pri ZŠ Demänovská vymenia palubovku. „Zhodnotili sme aj stav vybavenia telovýchovným náradím. Požadujeme preto aj peniaze na bežné výdavky pre dovybavenie telocviční v zmysle inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy,“ dodal Ján Blcháč. Na rekonštrukciu oboch telocviční mesto celkovo žiada vyše 137-tisíc eur.  

  Krok späť naspäť