Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  V meste je nový klub seniorov

  24.02.2016
  Svoju činnosť včera začal nový Klub seniorov III v Starom meste na Komenského ulici. Oficiálne ho otvoril zástupca primátora Rudolf Urbanovič, priestory si prišli pozrieť aj vedúci klubov seniorov z jednotlivých mestských častí. 
  Radnica už dlhšie evidovala záujem o vznik nového klubu. Seniorov z neho spája status bývalého povolania a zároveň vôľa vykonávať voľnočasové aktivity a záujmovú činnost', zapájať sa do akcií klubového a mestského charakteru. Preto mesto v decembri 2015 schválilo novelizáciou záväzného nariadenia zriadenie nového Denného centra.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  V meste je nový klub seniorov

  24.02.2016
  Svoju činnosť včera začal nový Klub seniorov III v Starom meste na Komenského ulici. Oficiálne ho otvoril zástupca primátora Rudolf Urbanovič, priestory si prišli pozrieť aj vedúci klubov seniorov z jednotlivých mestských častí. 
  Radnica už dlhšie evidovala záujem o vznik nového klubu. Seniorov z neho spája status bývalého povolania a zároveň vôľa vykonávať voľnočasové aktivity a záujmovú činnost', zapájať sa do akcií klubového a mestského charakteru. Preto mesto v decembri 2015 schválilo novelizáciou záväzného nariadenia zriadenie nového Denného centra.

  Krok späť naspäť