Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Výrub na Háji: Nad rámec povolenia rúbali až po ukončení štátneho dozoru

  23.02.2016
  V súvislosti s rozsiahlymi výrubmi drevín na Háji mesto situáciu skontrolovalo. Štátny dozor, ktorý vykonali zamestnanci radnice na základe podnetu od obyvateľov 28. októbra 2015, nepochybil. „Nezistili sme žiadne pochybenia či výrub nad rámec povolenia. V čase vykonania štátneho dozoru výrub nebol tak rozsiahly. V teréne sme postupovali podľa zákona, boli vyrúbané len stromy podľa rozhodnutia,“ konštatoval Róbert Smitka z mikulášskej radnice. 
  Zamestnanci radnice sa s kontrolórmi z inšpekcie životného prostredia vybrali do lokality, aby urobili kontrolu aj 4. decembra. Kvôli zlému počasiu (hmla) však kontrolu nemohli urobiť. Následne vykonali kontrolu 14. decembra 2015 zamestnanci Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Zistili výrub nad rámec povolenia. „Výrub nad rámec povolenia pravdepodobne vykonal vlastník pozemkov až po nami vykonanom štátnom dozore, teda medzi dvoma kontrolami po 28. októbri a pred 14. decembrom, pretože v čase konania prvej obhliadky nebol v rozsahu, ako uvádza Slovenská inšpekcia životného prostredia,“ upozornil Róbert Smitka. 
  O štátnom dozore, ktorý vykonali zamestnanci mestského úradu 28. októbra, rokovala aj komisia životného prostredia a zdravia pri mestskom zastupiteľstve. Žiadny z jej členov nevzniesol pripomienky k vykonanej kontrole a hlasovali za prijatie predloženej správy o štátnom dozore na Háji. 
  „Háj je dôležitou prioritou našich záujmov v budúcnosti. Už v roku 2008 sme tam pripravili projekt lesoparku. Zriadime tím, ktorý na situáciu na Háji bude dohliadať a riešiť ju komplexne. Taktiež monitorujeme náhradné výsadby v meste za roky 2013 a 2014, spracovávame správu za rok 2015. Máme záujem pozvať majiteľa pozemkov, aby nám predostrel svoje zámery v území, o čom budeme, v prípade, ak sa stretnutie uskutoční, informovať aj verejnosť,“ uviedol primátor Ján Blcháč. 
  Vo veci v súčasnosti mesto ukončilo aktivitu, keďže v nej koná Slovenská inšpekcia životného prostredia a dve inštitúcie nemôžu konať súbežne. Povolenie na výrub bolo majiteľovi pozemkov vydané ešte za predošlého primátora v marci 2014.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Výrub na Háji: Nad rámec povolenia rúbali až po ukončení štátneho dozoru

  23.02.2016
  V súvislosti s rozsiahlymi výrubmi drevín na Háji mesto situáciu skontrolovalo. Štátny dozor, ktorý vykonali zamestnanci radnice na základe podnetu od obyvateľov 28. októbra 2015, nepochybil. „Nezistili sme žiadne pochybenia či výrub nad rámec povolenia. V čase vykonania štátneho dozoru výrub nebol tak rozsiahly. V teréne sme postupovali podľa zákona, boli vyrúbané len stromy podľa rozhodnutia,“ konštatoval Róbert Smitka z mikulášskej radnice. 
  Zamestnanci radnice sa s kontrolórmi z inšpekcie životného prostredia vybrali do lokality, aby urobili kontrolu aj 4. decembra. Kvôli zlému počasiu (hmla) však kontrolu nemohli urobiť. Následne vykonali kontrolu 14. decembra 2015 zamestnanci Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Zistili výrub nad rámec povolenia. „Výrub nad rámec povolenia pravdepodobne vykonal vlastník pozemkov až po nami vykonanom štátnom dozore, teda medzi dvoma kontrolami po 28. októbri a pred 14. decembrom, pretože v čase konania prvej obhliadky nebol v rozsahu, ako uvádza Slovenská inšpekcia životného prostredia,“ upozornil Róbert Smitka. 
  O štátnom dozore, ktorý vykonali zamestnanci mestského úradu 28. októbra, rokovala aj komisia životného prostredia a zdravia pri mestskom zastupiteľstve. Žiadny z jej členov nevzniesol pripomienky k vykonanej kontrole a hlasovali za prijatie predloženej správy o štátnom dozore na Háji. 
  „Háj je dôležitou prioritou našich záujmov v budúcnosti. Už v roku 2008 sme tam pripravili projekt lesoparku. Zriadime tím, ktorý na situáciu na Háji bude dohliadať a riešiť ju komplexne. Taktiež monitorujeme náhradné výsadby v meste za roky 2013 a 2014, spracovávame správu za rok 2015. Máme záujem pozvať majiteľa pozemkov, aby nám predostrel svoje zámery v území, o čom budeme, v prípade, ak sa stretnutie uskutoční, informovať aj verejnosť,“ uviedol primátor Ján Blcháč. 
  Vo veci v súčasnosti mesto ukončilo aktivitu, keďže v nej koná Slovenská inšpekcia životného prostredia a dve inštitúcie nemôžu konať súbežne. Povolenie na výrub bolo majiteľovi pozemkov vydané ešte za predošlého primátora v marci 2014.
   

  Krok späť naspäť