Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Radnica pomôže rozvoju bývalého areálu TOOŽ

  17.02.2016
  Mesto zoberie do prenájmu pozemky pod cestami v areáli bývalého železničného vojska, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Liptovskej vodárenskej spoločnosti. Cieľom je vytvoriť podmienky pre rozvoj výrobno-obslužnej zóny v tejto časti Liptovského Mikuláša. 
  Pôvodne celý areál vlastnila spoločnosť Technická obnova a ochrana železníc (TOOŽ). „Takmer všetky pozemky a budovy v areáli predávame. Ponecháme si len malú časť areálu. V minulom roku sme predali pozemky s výmerou takmer 9 000 metrov štvorcových,“ konštatovala Ivana Dzúriková z TOOŽ. 
  „Prevezmeme do nájmu pozemok pod cestou o výmere vyše 4 000 metrov za symbolické euro ročne a zároveň prevezmeme do užívania teleso cesty bezodplatne na dobu 25 rokov. Podmienkou bezplatného nájomného vzťahu bude celoročná údržba a oprava cesty, ako aj bezodplatné používanie cesty pre vlastníkov nehnuteľností v tejto časti areálu,“ vysvetlil viceprimátor Rudolf Urbanovič. Mesto prevezme cestu od súčasného majiteľa až potom, ako ju uvedie do prevádzkyschopného stavu a sfunkční osvetlenie. „Je pre nás neprípustné, aby sa k pozemkom pod cestami dostala súkromná osoba, ktorá by mohla v budúcnosti nastaviť podmienky v lokalite tak, aby boli pre podnikateľské subjekty nepriaznivé,“ uviedol generálny riaditeľ TOOŽ Peter Kunkela. 
  Bývalý areál TOOŽ je v územnom pláne rozdelený na dve funkčné zóny – výrobno-obslužnú časť a územie s občianskou vybavenosťou.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Radnica pomôže rozvoju bývalého areálu TOOŽ

  17.02.2016
  Mesto zoberie do prenájmu pozemky pod cestami v areáli bývalého železničného vojska, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Liptovskej vodárenskej spoločnosti. Cieľom je vytvoriť podmienky pre rozvoj výrobno-obslužnej zóny v tejto časti Liptovského Mikuláša. 
  Pôvodne celý areál vlastnila spoločnosť Technická obnova a ochrana železníc (TOOŽ). „Takmer všetky pozemky a budovy v areáli predávame. Ponecháme si len malú časť areálu. V minulom roku sme predali pozemky s výmerou takmer 9 000 metrov štvorcových,“ konštatovala Ivana Dzúriková z TOOŽ. 
  „Prevezmeme do nájmu pozemok pod cestou o výmere vyše 4 000 metrov za symbolické euro ročne a zároveň prevezmeme do užívania teleso cesty bezodplatne na dobu 25 rokov. Podmienkou bezplatného nájomného vzťahu bude celoročná údržba a oprava cesty, ako aj bezodplatné používanie cesty pre vlastníkov nehnuteľností v tejto časti areálu,“ vysvetlil viceprimátor Rudolf Urbanovič. Mesto prevezme cestu od súčasného majiteľa až potom, ako ju uvedie do prevádzkyschopného stavu a sfunkční osvetlenie. „Je pre nás neprípustné, aby sa k pozemkom pod cestami dostala súkromná osoba, ktorá by mohla v budúcnosti nastaviť podmienky v lokalite tak, aby boli pre podnikateľské subjekty nepriaznivé,“ uviedol generálny riaditeľ TOOŽ Peter Kunkela. 
  Bývalý areál TOOŽ je v územnom pláne rozdelený na dve funkčné zóny – výrobno-obslužnú časť a územie s občianskou vybavenosťou.
   

  Krok späť naspäť