Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Žiadajú takmer dva milióny na rekonštrukciu mestského úradu

  08.02.2016
  Predstavitelia mikulášskej samosprávy predkladajú žiadosť na projekt zníženia energetickej náročnosti mestského úradu. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z eurofondov schválili aj poslanci mestského parlamentu. Celkové výdavky projektu sú takmer 2,1 mil. eur.
  Spoluúčasť mesta predstavuje 5 percent z celkových oprávnených výdavkov projektu.  Peniaze radniční žiadajú na zateplenie obvodového plášťa, výmenu výplní otvorov, zateplenie strechy a stropu nad suterénom a na obnoviteľný zdroj energie – fotovoltaický systém. Financie sú určené aj na výmenu svietidiel, vyregulovanie vykurovania, izoláciu základov a bleskozvodov. „V prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, bude projekt financovaný formou nenávratného finančného príspevku v maximálnej výške 1,98 miliónov eur. Mestu bude poskytnutý kombináciou predfinancovania a refundácie,“ podotkla Jana Kormaníková z oddelenia projektového manažmentu mestského úradu. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Žiadajú takmer dva milióny na rekonštrukciu mestského úradu

  08.02.2016
  Predstavitelia mikulášskej samosprávy predkladajú žiadosť na projekt zníženia energetickej náročnosti mestského úradu. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z eurofondov schválili aj poslanci mestského parlamentu. Celkové výdavky projektu sú takmer 2,1 mil. eur.
  Spoluúčasť mesta predstavuje 5 percent z celkových oprávnených výdavkov projektu.  Peniaze radniční žiadajú na zateplenie obvodového plášťa, výmenu výplní otvorov, zateplenie strechy a stropu nad suterénom a na obnoviteľný zdroj energie – fotovoltaický systém. Financie sú určené aj na výmenu svietidiel, vyregulovanie vykurovania, izoláciu základov a bleskozvodov. „V prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, bude projekt financovaný formou nenávratného finančného príspevku v maximálnej výške 1,98 miliónov eur. Mestu bude poskytnutý kombináciou predfinancovania a refundácie,“ podotkla Jana Kormaníková z oddelenia projektového manažmentu mestského úradu. 

  Krok späť naspäť