Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mestská polícia: Väčšinu priestupkov vybavili bez sankcií

  05.02.2016
  Mestská polícia Liptovský Mikuláš (MsP) riešila v roku 2015 vyše 5 900 priestupkov, jej príslušníci uložili 2 270 blokových pokút. Vyplynulo to zo správy o činnosti mestskej polície, ktorú poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie.
  V uplynulom roku príslušníci spracovali a ukončili celkovo 155 priestupkových spisov. Donucovacie prostriedky boli použité v 839 prípadoch, vždy v súlade so zákonom, kedy nebolo možné iným spôsobom docieliť právny stav a zabrániť ďalšiemu protiprávnemu konaniu.
  „Na základe porovnania počtu priestupkov z rokov 2011 až 2015 môžem konštatovať, že v roku 2015 boli efektívnejšie využité sily, prostriedky a pracovný fond mestskej polície. Bez povšimnutia nezostali akékoľvek protiprávne konania, o ktorých sme sa dozvedeli. Aj napriek skoro dvojnásobku protiprávnych konaní, priestupky sme väčšinou vybavili bez sankcií, teda napomenutím,“ upozornil náčelník polície Marián Jančuška.
  V rámci prevencie kriminality zrealizovali príslušníci MsP 86 besied a aktivít s rôznym tematickým zameraním. „Našou základnou myšlienkou bolo sformovať kolektív tak, aby policajti prácu chápali ako službu obyvateľom Mikuláša a svojím prístupom tento pocit aj vytvárali. V roku 2015 sme sa snažili distribuovať prostredníctvom letákov dôležité informácie medzi cieľové skupiny ľudí. Spomeniem infoletáky pre ľudí bez prístrešia, používanie zábavnej pyrotechniky či upozornenia pre seniorov, aby nenaleteli podvodníkom,“ pokračoval.
  „Aj v roku 2016 zameriame našu činnosť predovšetkým na zabezpečovanie verejného poriadku ochranou obyvateľov pred ohrozením ich života a zdravia,“ dodal Marián Jančuška. Mestská polícia počas 24-ročnej existencie preukázala svoju opodstatnenosť, ako neodmysliteľná súčasť Liptovského Mikuláša. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mestská polícia: Väčšinu priestupkov vybavili bez sankcií

  05.02.2016
  Mestská polícia Liptovský Mikuláš (MsP) riešila v roku 2015 vyše 5 900 priestupkov, jej príslušníci uložili 2 270 blokových pokút. Vyplynulo to zo správy o činnosti mestskej polície, ktorú poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie.
  V uplynulom roku príslušníci spracovali a ukončili celkovo 155 priestupkových spisov. Donucovacie prostriedky boli použité v 839 prípadoch, vždy v súlade so zákonom, kedy nebolo možné iným spôsobom docieliť právny stav a zabrániť ďalšiemu protiprávnemu konaniu.
  „Na základe porovnania počtu priestupkov z rokov 2011 až 2015 môžem konštatovať, že v roku 2015 boli efektívnejšie využité sily, prostriedky a pracovný fond mestskej polície. Bez povšimnutia nezostali akékoľvek protiprávne konania, o ktorých sme sa dozvedeli. Aj napriek skoro dvojnásobku protiprávnych konaní, priestupky sme väčšinou vybavili bez sankcií, teda napomenutím,“ upozornil náčelník polície Marián Jančuška.
  V rámci prevencie kriminality zrealizovali príslušníci MsP 86 besied a aktivít s rôznym tematickým zameraním. „Našou základnou myšlienkou bolo sformovať kolektív tak, aby policajti prácu chápali ako službu obyvateľom Mikuláša a svojím prístupom tento pocit aj vytvárali. V roku 2015 sme sa snažili distribuovať prostredníctvom letákov dôležité informácie medzi cieľové skupiny ľudí. Spomeniem infoletáky pre ľudí bez prístrešia, používanie zábavnej pyrotechniky či upozornenia pre seniorov, aby nenaleteli podvodníkom,“ pokračoval.
  „Aj v roku 2016 zameriame našu činnosť predovšetkým na zabezpečovanie verejného poriadku ochranou obyvateľov pred ohrozením ich života a zdravia,“ dodal Marián Jančuška. Mestská polícia počas 24-ročnej existencie preukázala svoju opodstatnenosť, ako neodmysliteľná súčasť Liptovského Mikuláša. 

  Krok späť naspäť