Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Okružná križovatka Okoličné: Radnica urobila ďalšie kroky

  03.02.2016
  Predstavitelia mikulášskej radnice urobili v uplynulých mesiacoch ďalšie kroky na riešenie kritickej križovatky ciest I/18 a III/2335 Okoličné-Podbreziny. „V novembri 2015 sme zadali spoločnosti Dopravoprojekt spracovať smerový dopravný prieskum križovatky. Jeho cieľom bolo kapacitne posúdiť križovatku, zistiť špičkové hodiny dopravy, prípadne navrhnúť iný tvar križovatky, aby kapacitne vyhovovala aj dopravno-inžinierskej prognóze na obdobie 20 rokov po ukončení stavby,“ konštatoval Gabriel Lengyel z mikulášskeho mestského úradu.
  Všetky tieto kroky sú nutné k tomu, aby sa následne mohlo pokračovať v dokumentácii pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a pristúpiť aj k realizácii stavby. „Prieskum jednoznačne preukázal, že existujúca križovatka absolútne nevyhovuje nielen výhľadovému, ale už aj jej súčasnému dopravnému zaťaženiu. Z tohto dôvodu je nevyhnutná jej stavebná úprava. Hodnotený návrh výstavby jednoduchej okružnej križovatky preukázal, že jej parametre by taktiež nepostačovali a takéto riešenie by situáciu nezlepšilo,“ podotkol.
  Ako najvhodnejšie riešenie bolo výpočtami preukázané riešenie výstavby okružnej križovatky s prípojnými pruhmi, prípadne zmenu križovatky na turbo okružnú. „Je to síce stavebne a finančne náročnejšie, avšak situáciu v doprave v tejto križovatke by dlhodobo vyriešilo,“ upozornil Gabriel Lengyel.
  So závermi spracovanej dopravno-inžinierskej dokumentácie boli na pracovnom stretnutí oboznámení zástupcovia správcov ciest, ako aj dopravná polícia a cestný správny úrad. „Keďže mesto nie je vlastníkom dotknutých komunikácií, nemôže investovať do cudzieho majetku, a preto v celom následnom procese budeme aj naďalej aktívne vystupovať ako iniciátor výstavby križovatky. Verím, že sa k realizácii pristúpi čo najskôr,“ dodal primátor Ján Blcháč. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Okružná križovatka Okoličné: Radnica urobila ďalšie kroky

  03.02.2016
  Predstavitelia mikulášskej radnice urobili v uplynulých mesiacoch ďalšie kroky na riešenie kritickej križovatky ciest I/18 a III/2335 Okoličné-Podbreziny. „V novembri 2015 sme zadali spoločnosti Dopravoprojekt spracovať smerový dopravný prieskum križovatky. Jeho cieľom bolo kapacitne posúdiť križovatku, zistiť špičkové hodiny dopravy, prípadne navrhnúť iný tvar križovatky, aby kapacitne vyhovovala aj dopravno-inžinierskej prognóze na obdobie 20 rokov po ukončení stavby,“ konštatoval Gabriel Lengyel z mikulášskeho mestského úradu.
  Všetky tieto kroky sú nutné k tomu, aby sa následne mohlo pokračovať v dokumentácii pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a pristúpiť aj k realizácii stavby. „Prieskum jednoznačne preukázal, že existujúca križovatka absolútne nevyhovuje nielen výhľadovému, ale už aj jej súčasnému dopravnému zaťaženiu. Z tohto dôvodu je nevyhnutná jej stavebná úprava. Hodnotený návrh výstavby jednoduchej okružnej križovatky preukázal, že jej parametre by taktiež nepostačovali a takéto riešenie by situáciu nezlepšilo,“ podotkol.
  Ako najvhodnejšie riešenie bolo výpočtami preukázané riešenie výstavby okružnej križovatky s prípojnými pruhmi, prípadne zmenu križovatky na turbo okružnú. „Je to síce stavebne a finančne náročnejšie, avšak situáciu v doprave v tejto križovatke by dlhodobo vyriešilo,“ upozornil Gabriel Lengyel.
  So závermi spracovanej dopravno-inžinierskej dokumentácie boli na pracovnom stretnutí oboznámení zástupcovia správcov ciest, ako aj dopravná polícia a cestný správny úrad. „Keďže mesto nie je vlastníkom dotknutých komunikácií, nemôže investovať do cudzieho majetku, a preto v celom následnom procese budeme aj naďalej aktívne vystupovať ako iniciátor výstavby križovatky. Verím, že sa k realizácii pristúpi čo najskôr,“ dodal primátor Ján Blcháč. 

  Krok späť naspäť