Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Nezabudnite nahlásiť malé zdroje znečistenia

  03.02.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš upozorňuje právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia (spaľovacie zariadenia na pevné, plynné a kvapalné palivo do príkonu 0,3 MW, dielne so spracovaním dreva do 50 m3 denne, lakovne so spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,5 t ročne, skládky palív, surovín, produktov, odpadov – pozn. aut.) na povinnosť v termíne do 15. februára 2016 nahlásiť za každý malý zdroj znečistenia ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečistenia ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení za rok 2015. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti je mesto povinné uplatniť voči prevádzkovateľom sankčné postihy v zmysle zákona uložením pokuty do 664 eur. Tlačivo Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia je možné si prevziať v kancelárii č. 111 na 1. poschodí Mestského úradu Liptovský Mikuláš, alebo je k dispozícii na webovej stránke mesta www.mikulas.sk v sekcii Občan – Zoznam tlačív a formulárov. Oznámenie je potrebné doručiť písomne na Mestský úrad, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, alebo osobne do podateľne mestského úradu do 15. februára. Elektronicky je možné podať len oznámenie, ktoré je podpísané zaručeným elektronickým podpisom, uviedla Mária Lošonská z radnice


  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Nezabudnite nahlásiť malé zdroje znečistenia

  03.02.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš upozorňuje právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia (spaľovacie zariadenia na pevné, plynné a kvapalné palivo do príkonu 0,3 MW, dielne so spracovaním dreva do 50 m3 denne, lakovne so spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,5 t ročne, skládky palív, surovín, produktov, odpadov – pozn. aut.) na povinnosť v termíne do 15. februára 2016 nahlásiť za každý malý zdroj znečistenia ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečistenia ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení za rok 2015. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti je mesto povinné uplatniť voči prevádzkovateľom sankčné postihy v zmysle zákona uložením pokuty do 664 eur. Tlačivo Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia je možné si prevziať v kancelárii č. 111 na 1. poschodí Mestského úradu Liptovský Mikuláš, alebo je k dispozícii na webovej stránke mesta www.mikulas.sk v sekcii Občan – Zoznam tlačív a formulárov. Oznámenie je potrebné doručiť písomne na Mestský úrad, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, alebo osobne do podateľne mestského úradu do 15. februára. Elektronicky je možné podať len oznámenie, ktoré je podpísané zaručeným elektronickým podpisom, uviedla Mária Lošonská z radnice


  Krok späť naspäť