Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Liptovské droby by mali byť značkou do dvoch rokov

  28.01.2016
  Prvé stretnutie ľudí, už pod hlavičkou občianskeho združenia, usilujúcich sa o zviditeľnenie regiónu prostredníctvom tradičnej špeciality liptovské droby sa uskutočnilo v priestoroch radnice.
  Štefan Packa zo združenia predstavil tím, ktorý podnikne všetky kroky, aby mohli liptovské droby získať zemepisné označenie alebo značku zaručená tradičná špecialita chránené Európskou úniou. Viceprimátor Rudolf Urbanovič vyjadril aktivite a procesu, ktorý potrvá približne dva roky, plnú podporu zo strany mesta. Štefan Packa naznačil, že rok 2016 sa bude niesť v znamení zjednotenia receptúry. "Aj v rámci jednej obce existuje viacero postupov pri výrobe drobov. Pomoc a radu v tejto záležitosti nám potvrdili predstavitelia Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov." Žiadosť predložia na Úrad priemyselného vlastníctva, ktorý ju dá preveriť ministerstvu pôdohospodárstva. Po zverejnení vo vestníku úrad žiadosť postúpi Európskej komisii, kde ju môžu pripomienkovať členské krajiny únie. Štefan Packa požiadal o pomoc aj obyvateľov Liptova. V prípade, že z minulosti disponujete tlačovinami, knihami, v ktorých sa zmieňujú liptovské droby, neváhajte túto informáciu posunúť do e-mailu: packa.stefan@gmail.com.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Liptovské droby by mali byť značkou do dvoch rokov

  28.01.2016
  Prvé stretnutie ľudí, už pod hlavičkou občianskeho združenia, usilujúcich sa o zviditeľnenie regiónu prostredníctvom tradičnej špeciality liptovské droby sa uskutočnilo v priestoroch radnice.
  Štefan Packa zo združenia predstavil tím, ktorý podnikne všetky kroky, aby mohli liptovské droby získať zemepisné označenie alebo značku zaručená tradičná špecialita chránené Európskou úniou. Viceprimátor Rudolf Urbanovič vyjadril aktivite a procesu, ktorý potrvá približne dva roky, plnú podporu zo strany mesta. Štefan Packa naznačil, že rok 2016 sa bude niesť v znamení zjednotenia receptúry. "Aj v rámci jednej obce existuje viacero postupov pri výrobe drobov. Pomoc a radu v tejto záležitosti nám potvrdili predstavitelia Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov." Žiadosť predložia na Úrad priemyselného vlastníctva, ktorý ju dá preveriť ministerstvu pôdohospodárstva. Po zverejnení vo vestníku úrad žiadosť postúpi Európskej komisii, kde ju môžu pripomienkovať členské krajiny únie. Štefan Packa požiadal o pomoc aj obyvateľov Liptova. V prípade, že z minulosti disponujete tlačovinami, knihami, v ktorých sa zmieňujú liptovské droby, neváhajte túto informáciu posunúť do e-mailu: packa.stefan@gmail.com.

  Krok späť naspäť