Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Kauza heliport je pre mesto minulosťou

  13.01.2016
  Protest proti prijímaniu zmeny územného plánu poslancami mikulášskeho mestského zastupiteľstva prokuratúra nepodá. Týmto sa pre mesto definitívne uzatvára kauza heliport. Primátora Jána Blcháča o tom informoval prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky Ivan Minár listom. V ňom tiež štatutárovi mesta Liptovský Mikuláš oznámil, že ani ďalšie podnety v tejto veci bez uvedenia nových skutočností prokuratúra vybavovať nebude.
  „Na základe tejto písomnosti z generálnej prokuratúry už nebudem iniciovať žiadne kroky a snahy o urovnanie vzťahov medzi mestom a investorom s čo najmenšími negatívnymi následkami pre mesto. V prípade, že mestu v budúcnosti vznikne škoda, ktorá by mohla nastať ako dôsledok súdnych sporov, pokiaľ sa investor rozhodne na základe neuvážených rozhodnutí bývalého vedenia radnice podať žalobu, zodpovednosť budú niesť iniciátori celej tejto kauzy,“ reagoval na stanovisko prokurátora primátor Ján Blcháč.
  Mesto Liptovský Mikuláš vykonalo všetky právne kroky, ktoré vyplynuli z kontroly postupu vedenia radnice pri zmene územného plánu v septembri 2013. Radniční disponujú právnou analýzou, podľa ktorej došlo k viacerým zásadným pochybeniam a rozporu s legislatívou v súvislosti so zmenou územného plánu. Investor stavby Heliport Liptov sa v decembri minulého roka opätovne obrátil listom na mestskú radu, mestské zastupiteľstvo aj primátora s návrhom na ďalšie rokovania. Poslancov o tomto návrhu primátor na zasadnutí mestského parlamentu informoval, ďalej už však nebude podnikať žiadne kroky. „Svoje možnosti a vôľu urovnať spor medzi mestom a investorom som prejavil viacerými krokmi, napríklad podpísaním mimosúdnej dohody v dobrej viere ochrániť pokladnicu mesta pred následkami zlého rozhodnutia bývalého vedenia Liptovského Mikuláša. Moje snahy a vôľa boli obrátené proti mne, keď predseda petičného výboru občanov Liptovskej Ondrašovej Jozef Kruták spolu so siedmimi opozičnými a jedným nezávislým poslancom podali na mňa oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu, ktorého som sa mal dopustiť. Možnosti, ktoré som v snahe uzatvoriť kauzu heliport vyčerpal, mali pre mesto aj pre mňa doslova fatálne následky, keď bolo kvôli dvojnásobnému nezákonnému obvineniu mojej osoby ako primátora mesta Liptovský Mikuláš negatívne medializované a poškodzované meno mesta aj mňa a mojej rodiny,“ uviedol primátor, ktorý teraz v súvislosti s kauzou heliport bude robiť už len jediné: „Urobím všetko pre to, aby sa meno mesta aj moje meno po uzatvorení vyšetrovania očistili.“
  Kauzu, ktorá významne poškodila mesto Liptovský Mikuláš, otvoril súhlas radnice s prípravou výstavby heliportu Liptov vo februári 2011. Následne bývalé zastupiteľstvo vyškrtlo heliport, ktorého výstavbe predtým mesto dalo súhlas, z územného plánu. Lietaniu tým však poslanci nezabránili, investor doteraz lieta z provizórnej pristávacej plochy. Súčasné vedenie radnice sa domnieva, že zo strany doslúžilých radničných z minulého funkčného obdobia ide prostredníctvom kauzy len o pokusy zdiskreditovať terajšieho primátora, aby tak spochybnili výsledky volieb a demokratické rozhodnutie väčšiny voličov, ktorá mu dala mandát.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Kauza heliport je pre mesto minulosťou

  13.01.2016
  Protest proti prijímaniu zmeny územného plánu poslancami mikulášskeho mestského zastupiteľstva prokuratúra nepodá. Týmto sa pre mesto definitívne uzatvára kauza heliport. Primátora Jána Blcháča o tom informoval prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky Ivan Minár listom. V ňom tiež štatutárovi mesta Liptovský Mikuláš oznámil, že ani ďalšie podnety v tejto veci bez uvedenia nových skutočností prokuratúra vybavovať nebude.
  „Na základe tejto písomnosti z generálnej prokuratúry už nebudem iniciovať žiadne kroky a snahy o urovnanie vzťahov medzi mestom a investorom s čo najmenšími negatívnymi následkami pre mesto. V prípade, že mestu v budúcnosti vznikne škoda, ktorá by mohla nastať ako dôsledok súdnych sporov, pokiaľ sa investor rozhodne na základe neuvážených rozhodnutí bývalého vedenia radnice podať žalobu, zodpovednosť budú niesť iniciátori celej tejto kauzy,“ reagoval na stanovisko prokurátora primátor Ján Blcháč.
  Mesto Liptovský Mikuláš vykonalo všetky právne kroky, ktoré vyplynuli z kontroly postupu vedenia radnice pri zmene územného plánu v septembri 2013. Radniční disponujú právnou analýzou, podľa ktorej došlo k viacerým zásadným pochybeniam a rozporu s legislatívou v súvislosti so zmenou územného plánu. Investor stavby Heliport Liptov sa v decembri minulého roka opätovne obrátil listom na mestskú radu, mestské zastupiteľstvo aj primátora s návrhom na ďalšie rokovania. Poslancov o tomto návrhu primátor na zasadnutí mestského parlamentu informoval, ďalej už však nebude podnikať žiadne kroky. „Svoje možnosti a vôľu urovnať spor medzi mestom a investorom som prejavil viacerými krokmi, napríklad podpísaním mimosúdnej dohody v dobrej viere ochrániť pokladnicu mesta pred následkami zlého rozhodnutia bývalého vedenia Liptovského Mikuláša. Moje snahy a vôľa boli obrátené proti mne, keď predseda petičného výboru občanov Liptovskej Ondrašovej Jozef Kruták spolu so siedmimi opozičnými a jedným nezávislým poslancom podali na mňa oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu, ktorého som sa mal dopustiť. Možnosti, ktoré som v snahe uzatvoriť kauzu heliport vyčerpal, mali pre mesto aj pre mňa doslova fatálne následky, keď bolo kvôli dvojnásobnému nezákonnému obvineniu mojej osoby ako primátora mesta Liptovský Mikuláš negatívne medializované a poškodzované meno mesta aj mňa a mojej rodiny,“ uviedol primátor, ktorý teraz v súvislosti s kauzou heliport bude robiť už len jediné: „Urobím všetko pre to, aby sa meno mesta aj moje meno po uzatvorení vyšetrovania očistili.“
  Kauzu, ktorá významne poškodila mesto Liptovský Mikuláš, otvoril súhlas radnice s prípravou výstavby heliportu Liptov vo februári 2011. Následne bývalé zastupiteľstvo vyškrtlo heliport, ktorého výstavbe predtým mesto dalo súhlas, z územného plánu. Lietaniu tým však poslanci nezabránili, investor doteraz lieta z provizórnej pristávacej plochy. Súčasné vedenie radnice sa domnieva, že zo strany doslúžilých radničných z minulého funkčného obdobia ide prostredníctvom kauzy len o pokusy zdiskreditovať terajšieho primátora, aby tak spochybnili výsledky volieb a demokratické rozhodnutie väčšiny voličov, ktorá mu dala mandát.
   

  Krok späť naspäť