Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Šéf radnice ocenil osobnosti, kolektív a cirkevný zbor

  04.01.2016
  V rámci Novoročného koncertu, ktorý sa uskutočnil v Dome kultúry, primátor Ján Blcháč slávnostne odovzdal ocenenia mesta. Cenu primátora dostali Ján Drobčo (za osobný prínos v zdravotníctve), Karol Špánik (za kultúrnu a športovú činnosť), Milan Grešo in memoriam (za dlhoročnú prácu v okresnom výbore Slovenského zväzu vojenských táborov nútených prác - pomocných technických práporov) a kolektív MHK 32 Liptovský Mikuláš-juniori (za dosiahnuté výsledky v roku 2015). Čestné občianstvo mesta získal Vladimír Stankoviansky (za mimoriadne výsledky pri zveľaďovaní mesta, šírenie dobrého mena a vynikajúce výsledky v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, spoločenského a duchovného života). Cenu mesta dostal Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. (pri príležitosti 230. výročia posvätenia hlavného mikulášskeho chrámu), Jaroslav Lehotský (za prínos v oblasti verejnej správy), Ivan Piaček (za rozvoja mesta v oblasti športu) a Jaroslav Bartánus (za založenie a aktívnu činnosť v Klube M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš).

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Šéf radnice ocenil osobnosti, kolektív a cirkevný zbor

  04.01.2016
  V rámci Novoročného koncertu, ktorý sa uskutočnil v Dome kultúry, primátor Ján Blcháč slávnostne odovzdal ocenenia mesta. Cenu primátora dostali Ján Drobčo (za osobný prínos v zdravotníctve), Karol Špánik (za kultúrnu a športovú činnosť), Milan Grešo in memoriam (za dlhoročnú prácu v okresnom výbore Slovenského zväzu vojenských táborov nútených prác - pomocných technických práporov) a kolektív MHK 32 Liptovský Mikuláš-juniori (za dosiahnuté výsledky v roku 2015). Čestné občianstvo mesta získal Vladimír Stankoviansky (za mimoriadne výsledky pri zveľaďovaní mesta, šírenie dobrého mena a vynikajúce výsledky v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, spoločenského a duchovného života). Cenu mesta dostal Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. (pri príležitosti 230. výročia posvätenia hlavného mikulášskeho chrámu), Jaroslav Lehotský (za prínos v oblasti verejnej správy), Ivan Piaček (za rozvoja mesta v oblasti športu) a Jaroslav Bartánus (za založenie a aktívnu činnosť v Klube M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš).

  Krok späť naspäť