Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Novoročný príhovor primátora

  01.01.2016
  Vážení obyvatelia, milí Mikulášania,
   
  po pokojných vianočných sviatkoch strávených v kruhu našich rodín sa stretávame v roku 2016. Odchádzajúci rok bol pre každého z nás čímsi výnimočný. Pre našu radnicu znamenal napĺňanie cieľov v prospech života v našom meste, bol to rok náročný. Prevzali sme štafetu vedenia našej mestskej samosprávy a zabiehali sme systém jej fungovania tak, aby bol čo najefektívnejší. Vyriešili sme viaceré vážne agendy, najdôležitejšou bolo zjavne nájdenie vhodného a dlhodobo udržateľného modelu nakladania s komunálnym odpadom a stabilizovanie mestských financií. Myslím si, že mnohí z vás evidujú aj zlepšenie stavu ciest a chodníkov, vynovili sme interiér domu kultúry a ďalšie investičné akcie, ktoré prispievajú k skvalitneniu života v našom meste. Chcel by som sa vám všetkým poďakovať za dôveru, ktorú vkladáte do celého kolektívu mestského úradu a ľudí, ktorí sú tu pre vás. Na dobré riadenie mesta je nevyhnutný nielen šikovný kolektív zamestnancov mesta, ale aj vnímaví spoluobčania, ktorí môžu svojimi podnetmi prispieť k riešeniu problémov. Myslím si, že výsledky, ktoré môžeme prezentovať verejnosti, sú dôkazom toho, že sme dokázali veci spoločne zorganizovať a zodpovedne riadiť. Nový kronikár mesta určite zaznamená významné udalosti, ktoré sprevádzali rok 2015 a v dobrom prezentovali Liptovský Mikuláš. 
  Chcem vás ubezpečiť, že aj v novom roku urobím všetko, aby ste ho prežili dôstojne a bez obáv o bezpečný domov a spokojný život v našom mestečku. Na plnenie našich cieľov sme naplánovali ďalšie investičné akcie, ktoré dopomôžu k jeho rozvoju. Renovovať sa budú školy, opravovať cesty a chodníky, financie sme našli aj na rekonštrukcie miest posledného odpočinku našich zosnulých. Vyčerpanie mestského rozpočtu pre prosperitu nášho mesta však nie je všetko. Spojme úsilie každého z nás, aby naše srdcia spoločne bili pre naše krásne mesto, na jeho prospech a pre jeho ďalší rozkvet. Mne bytostne totiž záleží na tom, aby Liptovský Mikuláš bol dobre spravovaným mestom, mestom, ktoré žije a kde sa dobre žije. Dovoľte mi úprimne vám zaželať v novom roku pevné zdravie, veľa lásky v každej jej ľudskej podobe, vzájomnú úctu a pochopenie. Prajem Vám tiež nádej na lepší zajtrajšok. Nech Vám nechýba pokoj a spokojnosť v osobnom živote, v rodine i v našom meste. Nech súčasný rok bude pre vás aspoň o niečo lepší a krajší ako ten predchádzajúci. 
  Šťastný nový rok 2016.
   
  Ján BLCHÁČ
  primátor
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Novoročný príhovor primátora

  01.01.2016
  Vážení obyvatelia, milí Mikulášania,
   
  po pokojných vianočných sviatkoch strávených v kruhu našich rodín sa stretávame v roku 2016. Odchádzajúci rok bol pre každého z nás čímsi výnimočný. Pre našu radnicu znamenal napĺňanie cieľov v prospech života v našom meste, bol to rok náročný. Prevzali sme štafetu vedenia našej mestskej samosprávy a zabiehali sme systém jej fungovania tak, aby bol čo najefektívnejší. Vyriešili sme viaceré vážne agendy, najdôležitejšou bolo zjavne nájdenie vhodného a dlhodobo udržateľného modelu nakladania s komunálnym odpadom a stabilizovanie mestských financií. Myslím si, že mnohí z vás evidujú aj zlepšenie stavu ciest a chodníkov, vynovili sme interiér domu kultúry a ďalšie investičné akcie, ktoré prispievajú k skvalitneniu života v našom meste. Chcel by som sa vám všetkým poďakovať za dôveru, ktorú vkladáte do celého kolektívu mestského úradu a ľudí, ktorí sú tu pre vás. Na dobré riadenie mesta je nevyhnutný nielen šikovný kolektív zamestnancov mesta, ale aj vnímaví spoluobčania, ktorí môžu svojimi podnetmi prispieť k riešeniu problémov. Myslím si, že výsledky, ktoré môžeme prezentovať verejnosti, sú dôkazom toho, že sme dokázali veci spoločne zorganizovať a zodpovedne riadiť. Nový kronikár mesta určite zaznamená významné udalosti, ktoré sprevádzali rok 2015 a v dobrom prezentovali Liptovský Mikuláš. 
  Chcem vás ubezpečiť, že aj v novom roku urobím všetko, aby ste ho prežili dôstojne a bez obáv o bezpečný domov a spokojný život v našom mestečku. Na plnenie našich cieľov sme naplánovali ďalšie investičné akcie, ktoré dopomôžu k jeho rozvoju. Renovovať sa budú školy, opravovať cesty a chodníky, financie sme našli aj na rekonštrukcie miest posledného odpočinku našich zosnulých. Vyčerpanie mestského rozpočtu pre prosperitu nášho mesta však nie je všetko. Spojme úsilie každého z nás, aby naše srdcia spoločne bili pre naše krásne mesto, na jeho prospech a pre jeho ďalší rozkvet. Mne bytostne totiž záleží na tom, aby Liptovský Mikuláš bol dobre spravovaným mestom, mestom, ktoré žije a kde sa dobre žije. Dovoľte mi úprimne vám zaželať v novom roku pevné zdravie, veľa lásky v každej jej ľudskej podobe, vzájomnú úctu a pochopenie. Prajem Vám tiež nádej na lepší zajtrajšok. Nech Vám nechýba pokoj a spokojnosť v osobnom živote, v rodine i v našom meste. Nech súčasný rok bude pre vás aspoň o niečo lepší a krajší ako ten predchádzajúci. 
  Šťastný nový rok 2016.
   
  Ján BLCHÁČ
  primátor
   

  Krok späť naspäť