Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Pokutu za zbabrané verejné obstarávanie preskúmajú orgány činné v trestnom konaní

  28.12.2015
  Primátor Ján Blcháč, ako štatutár mesta Liptovský Mikuláš, dnes podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Radniční majú totiž podozrenie, že predchádzajúce vedenie mesta mohlo svojím konaním naplniť skutkovú podstatu trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.  
  Vtedajší predstavitelia radnice začali až v roku 2013 riešiť verejné obstarávanie stavebných úprav kotolne Základnej školy Československej brigády. Robili to ako priame rokovacie konanie na zadanie podlimitnej zákazky. Tento postup možno v zmysle zákona použiť len v špecifických prípadoch. Úrad pre verejné obstarávanie záležitosť skontroloval. Zistil, že mesto na čele s Alexandrom Slafkovským (Most-Híd) pri zadávaní zákazky porušilo zákon, a preto radnici uložil pokutu 8 400 eur.
  Keby sa urobila riadna súťaž, mohli z ceny zákazky 165-tisíc eur ušetriť možno aj tretinu. Nešlo o havarijný stav, teda vec nemuseli riešiť na poslednú chvíľu. Kontrolou sa totiž tiež zistilo, že vtedajší predstavitelia mesta mali o zlom technickom stave kotolne vedomosť dlhodobo. Projekty sa robili už v rokoch 2009-2010. Za tri roky mali dostatok času urobiť riadne verejné obstarávanie, dodal Ján Blcháč. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Pokutu za zbabrané verejné obstarávanie preskúmajú orgány činné v trestnom konaní

  28.12.2015
  Primátor Ján Blcháč, ako štatutár mesta Liptovský Mikuláš, dnes podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Radniční majú totiž podozrenie, že predchádzajúce vedenie mesta mohlo svojím konaním naplniť skutkovú podstatu trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.  
  Vtedajší predstavitelia radnice začali až v roku 2013 riešiť verejné obstarávanie stavebných úprav kotolne Základnej školy Československej brigády. Robili to ako priame rokovacie konanie na zadanie podlimitnej zákazky. Tento postup možno v zmysle zákona použiť len v špecifických prípadoch. Úrad pre verejné obstarávanie záležitosť skontroloval. Zistil, že mesto na čele s Alexandrom Slafkovským (Most-Híd) pri zadávaní zákazky porušilo zákon, a preto radnici uložil pokutu 8 400 eur.
  Keby sa urobila riadna súťaž, mohli z ceny zákazky 165-tisíc eur ušetriť možno aj tretinu. Nešlo o havarijný stav, teda vec nemuseli riešiť na poslednú chvíľu. Kontrolou sa totiž tiež zistilo, že vtedajší predstavitelia mesta mali o zlom technickom stave kotolne vedomosť dlhodobo. Projekty sa robili už v rokoch 2009-2010. Za tri roky mali dostatok času urobiť riadne verejné obstarávanie, dodal Ján Blcháč. 

  Krok späť naspäť