Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Najviac peňazí je určených pre školstvo

  10.12.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš bude v roku 2016 pracovať so sumou 25 miliónov eur. Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva to schválili poslanci po prerokovaní v príslušných komisiách pri mestskom parlamente, ako aj v mestskej rade. 
  „Približne 19 miliónov bude použitých na bežnú činnosť, dva milióny na splácanie finančných záväzkov, predovšetkým úverov. Štyri milióny budú určené na investície. Do nových viacúčelových investičných rozvojových projektov plánuje mesto investovať takmer 1,6 milióna eur,“ vysvetlil primátor Ján Blcháč. 
  Na investičné aktivity plánuje radnica získať peniaze z eurofondov vo výške 2,2 mil. eur. „Ďalšie možnosti prehodnotíme po finančnom uzatvorení roka 2015. Očakávame úsporu približne 1,5 milióna eur,“ podotkla Marta Gutraiová z mestského úradu. 
  Na financovanie školstva a vzdelávania, ktoré tvorí najvyššiu výdavkovú položku, vynaloží osem miliónov eur, sociálna oblasť tvorí 1,3 mil. eur, odpadové hospodárstvo 1,6 mil. eur, verejný poriadok a bezpečnosť takmer milión. Na oblasť správy bytov a nebytových priestorov mesto vyčlenilo 900-tisíc eur. Sumou 700-tisíc eur radnica prispeje na chod svojich rozpočtových organizácií ako Dom kultúry, Múzeum Janka Kráľa či zariadenie pre seniorov. Verejnoprospešné služby a Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš zabezpečia pre mesto výkony za 2,5 mil. eur. „Stále miesto v rozpočte majú kultúra a šport, na ktoré sme vyčlenili 1,8 miliónov eur,“ dodala Marta Gutraiová. 
  „Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom a metodicky správne,“ odporučila mestskému zastupiteľstvu rozpočet schváliť v predloženom znení hlavná kontrolórka Bibiana Kuchárová. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Najviac peňazí je určených pre školstvo

  10.12.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš bude v roku 2016 pracovať so sumou 25 miliónov eur. Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva to schválili poslanci po prerokovaní v príslušných komisiách pri mestskom parlamente, ako aj v mestskej rade. 
  „Približne 19 miliónov bude použitých na bežnú činnosť, dva milióny na splácanie finančných záväzkov, predovšetkým úverov. Štyri milióny budú určené na investície. Do nových viacúčelových investičných rozvojových projektov plánuje mesto investovať takmer 1,6 milióna eur,“ vysvetlil primátor Ján Blcháč. 
  Na investičné aktivity plánuje radnica získať peniaze z eurofondov vo výške 2,2 mil. eur. „Ďalšie možnosti prehodnotíme po finančnom uzatvorení roka 2015. Očakávame úsporu približne 1,5 milióna eur,“ podotkla Marta Gutraiová z mestského úradu. 
  Na financovanie školstva a vzdelávania, ktoré tvorí najvyššiu výdavkovú položku, vynaloží osem miliónov eur, sociálna oblasť tvorí 1,3 mil. eur, odpadové hospodárstvo 1,6 mil. eur, verejný poriadok a bezpečnosť takmer milión. Na oblasť správy bytov a nebytových priestorov mesto vyčlenilo 900-tisíc eur. Sumou 700-tisíc eur radnica prispeje na chod svojich rozpočtových organizácií ako Dom kultúry, Múzeum Janka Kráľa či zariadenie pre seniorov. Verejnoprospešné služby a Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš zabezpečia pre mesto výkony za 2,5 mil. eur. „Stále miesto v rozpočte majú kultúra a šport, na ktoré sme vyčlenili 1,8 miliónov eur,“ dodala Marta Gutraiová. 
  „Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom a metodicky správne,“ odporučila mestskému zastupiteľstvu rozpočet schváliť v predloženom znení hlavná kontrolórka Bibiana Kuchárová. 
   

  Krok späť naspäť