Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  10.12.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Pavla Kunu zo dňa 09.12.2015 o súhlas na výrub drevín rastúcich v okolí bytového domu na Borobisovej ulici č. 1952/36, parc. č. KN-C 3217/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 04.12.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 3 ks smrekov, 1 ks brezy, 1 ks smrekovca, ktoré rastú v blízkosti bytového domu.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  10.12.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Pavla Kunu zo dňa 09.12.2015 o súhlas na výrub drevín rastúcich v okolí bytového domu na Borobisovej ulici č. 1952/36, parc. č. KN-C 3217/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 04.12.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 3 ks smrekov, 1 ks brezy, 1 ks smrekovca, ktoré rastú v blízkosti bytového domu.

  Krok späť naspäť