Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  10.12.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Mesta Liptovský Mikuláš, odboru výstavby zo dňa 08.12.2015 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1057 v k.ú. Liptovská Ondrašová a KN-C 6658/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 17.12.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 10 ks stromov (4 ks Javor horský, 3 ks Vŕba krehká, 2 ks Slivka čerešňoplodá, 1 ks Čremcha strapcovitá) a 167 m2 krovitého porastu tvoreného druhmi ruža, baza, vŕba rastúcich v priestore plánovanej výstavby cyklochodníka.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  10.12.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Mesta Liptovský Mikuláš, odboru výstavby zo dňa 08.12.2015 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1057 v k.ú. Liptovská Ondrašová a KN-C 6658/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 17.12.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 10 ks stromov (4 ks Javor horský, 3 ks Vŕba krehká, 2 ks Slivka čerešňoplodá, 1 ks Čremcha strapcovitá) a 167 m2 krovitého porastu tvoreného druhmi ruža, baza, vŕba rastúcich v priestore plánovanej výstavby cyklochodníka.

  Krok späť naspäť