Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Navrhnite logo pre Živé námestie a vyhrajte!

  03.12.2015
  Občianske združenie Živé námestie Liptovský Mikuláš vyhlasuje súťaž o grafické spracovanie témy - logo združenia. Výherca, ktorého logo vyhodnotia ako víťazné, získa darčekový kôš reprezentatívnych predmetov. Do súťaže sa môže zapojiť široká verejnosť. Grafické návrhy spracovaného loga môžete elektronicky posielať v bežne čitateľných formátoch. Jeden autor môže zaslať aj viacero súťažných návrhov. Do e-mailu je potrebné uviesť meno a adresu autora, telefonický kontakt. Súťažné návrhy posielajte do 15. januára 2016 elektronicky na adresu: m.jancokova@mikulas.sk. Víťazné logo poskytne autor, na základe zmluvy, Občianskemu združeniu Živé námestie Liptovský Mikuláš na účely jeho  propagácie bezplatne na neobmedzený čas. Účastník súťaže vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov podľa zákona. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 044/432 80 51, alebo osobne v kancelárii združenia na Námestí osloboditeľov 1, číslo dverí 70.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Navrhnite logo pre Živé námestie a vyhrajte!

  03.12.2015
  Občianske združenie Živé námestie Liptovský Mikuláš vyhlasuje súťaž o grafické spracovanie témy - logo združenia. Výherca, ktorého logo vyhodnotia ako víťazné, získa darčekový kôš reprezentatívnych predmetov. Do súťaže sa môže zapojiť široká verejnosť. Grafické návrhy spracovaného loga môžete elektronicky posielať v bežne čitateľných formátoch. Jeden autor môže zaslať aj viacero súťažných návrhov. Do e-mailu je potrebné uviesť meno a adresu autora, telefonický kontakt. Súťažné návrhy posielajte do 15. januára 2016 elektronicky na adresu: m.jancokova@mikulas.sk. Víťazné logo poskytne autor, na základe zmluvy, Občianskemu združeniu Živé námestie Liptovský Mikuláš na účely jeho  propagácie bezplatne na neobmedzený čas. Účastník súťaže vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov podľa zákona. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 044/432 80 51, alebo osobne v kancelárii združenia na Námestí osloboditeľov 1, číslo dverí 70.

  Krok späť naspäť