Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Projekt: Obnova pamätníka a cintorína na Háji

  30.11.2015
  Predstavitelia mikulášskej radnice pokračujú v úsilí obnoviť národné kultúrne pamiatky v katastri Liptovského Mikuláša. Odrazom tejto snahy je podanie projektu na rekonštrukciu vojenského cintorína s pamätníkom na Háji-Nicovô. „Ak získame peniaze z eurofondov, financie pôjdu na odstránenie sadania základových konštrukcií. Tie spôsobujú odklon kamenných zábradlí a oporných múrov od vertikály. Práve zábradlia hlavnej tribúny, na ktorej sa uskutočňujú celoslovenské oslavy ukončenia vojny a výstupné bočné schodiská pamätníka, sú najviac poškodené,“ vysvetlila Jana Kormaníková z oddelenia projektového manažmentu mestského úradu. V rámci záchranných prác budú demontované kamenné prvky dlažby, obklad a rímsy. Zrealizujú sa stabilizačné opatrenia, odstránia časti zásypov, odvedie voda z atmosférických zrážok mimo konštrukcie. Projekt zahŕňa sanovanie poškodených a realizáciu nových nosných častí, zásypy, podkladové vrstvy podláh, schodísk a položenie travertínovej dlažby či schodov. Celkové náklady projektu sú 85-tisíc eur. „Z tejto sumy požadujeme 65-tisíc eur, zvyšok zafinancujeme z rozpočtu mesta,“ dodala. O projekte sa rozhodne do konca februára 2016. Ak na obnovu mesto získa peniaze, práce zrealizuje do konca budúceho roka. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Projekt: Obnova pamätníka a cintorína na Háji

  30.11.2015
  Predstavitelia mikulášskej radnice pokračujú v úsilí obnoviť národné kultúrne pamiatky v katastri Liptovského Mikuláša. Odrazom tejto snahy je podanie projektu na rekonštrukciu vojenského cintorína s pamätníkom na Háji-Nicovô. „Ak získame peniaze z eurofondov, financie pôjdu na odstránenie sadania základových konštrukcií. Tie spôsobujú odklon kamenných zábradlí a oporných múrov od vertikály. Práve zábradlia hlavnej tribúny, na ktorej sa uskutočňujú celoslovenské oslavy ukončenia vojny a výstupné bočné schodiská pamätníka, sú najviac poškodené,“ vysvetlila Jana Kormaníková z oddelenia projektového manažmentu mestského úradu. V rámci záchranných prác budú demontované kamenné prvky dlažby, obklad a rímsy. Zrealizujú sa stabilizačné opatrenia, odstránia časti zásypov, odvedie voda z atmosférických zrážok mimo konštrukcie. Projekt zahŕňa sanovanie poškodených a realizáciu nových nosných častí, zásypy, podkladové vrstvy podláh, schodísk a položenie travertínovej dlažby či schodov. Celkové náklady projektu sú 85-tisíc eur. „Z tejto sumy požadujeme 65-tisíc eur, zvyšok zafinancujeme z rozpočtu mesta,“ dodala. O projekte sa rozhodne do konca februára 2016. Ak na obnovu mesto získa peniaze, práce zrealizuje do konca budúceho roka. 

  Krok späť naspäť