Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  ŠPORTOVEC MESTA ZA ROK 2015

  26.11.2015
  Stalo sa už tradíciou, že mesto Liptovský Mikuláš, každoročne uskutočňuje vyhodnotenie najlepších športovcov roka za predchádzajúci kalendárny rok. V roku 2016 bude opäť komisia športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši vyberať v zmysle stanovených kritérií z nominovaných športovcov tých, ktorí budú ocenení primátorom mesta. Termín slávnostného aktu včas oznámime. Ocenených bude desať jednotlivcov do 18 rokov, desať jednotlivcov nad 18 rokov a tri kolektívy za kolektívne športy.

  Z uvedeného dôvodu žiadame všetky telovýchovné jednoty, športové kluby a občianske združenia  pôsobiace v oblasti športu na území mesta Liptovský Mikuláš, aby nominovali svojich športovcov na ocenenie „Najlepší športovec mesta za rok  2015“.
   
  Nominácie môžu posielať športové kluby, občianske združenia i občania mesta pri dodržaní nových podmienok prijatých komisiou športu dňa 29.10.2015, ktoré určujú, že nominovaný môže byť športovec, ktorý sa narodil v meste Liptovský Mikuláš alebo reprezentuje klub, so sídlom na území mesta Liptovský Mikuláš.

  V prílohe sa nachádzajú tlačivá s potrebnými údajmi k nominácii, ktoré je potrebné poslať na odd. športu Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši najneskôr do 15. decembra 2015 poštou na oddelenie mládeže, športu a kultúry, Mgr. Zuzana Gregorová, Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš, alebo mailom na z.gregorova@mikulas.sk

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  ŠPORTOVEC MESTA ZA ROK 2015

  26.11.2015
  Stalo sa už tradíciou, že mesto Liptovský Mikuláš, každoročne uskutočňuje vyhodnotenie najlepších športovcov roka za predchádzajúci kalendárny rok. V roku 2016 bude opäť komisia športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši vyberať v zmysle stanovených kritérií z nominovaných športovcov tých, ktorí budú ocenení primátorom mesta. Termín slávnostného aktu včas oznámime. Ocenených bude desať jednotlivcov do 18 rokov, desať jednotlivcov nad 18 rokov a tri kolektívy za kolektívne športy.

  Z uvedeného dôvodu žiadame všetky telovýchovné jednoty, športové kluby a občianske združenia  pôsobiace v oblasti športu na území mesta Liptovský Mikuláš, aby nominovali svojich športovcov na ocenenie „Najlepší športovec mesta za rok  2015“.
   
  Nominácie môžu posielať športové kluby, občianske združenia i občania mesta pri dodržaní nových podmienok prijatých komisiou športu dňa 29.10.2015, ktoré určujú, že nominovaný môže byť športovec, ktorý sa narodil v meste Liptovský Mikuláš alebo reprezentuje klub, so sídlom na území mesta Liptovský Mikuláš.

  V prílohe sa nachádzajú tlačivá s potrebnými údajmi k nominácii, ktoré je potrebné poslať na odd. športu Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši najneskôr do 15. decembra 2015 poštou na oddelenie mládeže, športu a kultúry, Mgr. Zuzana Gregorová, Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš, alebo mailom na z.gregorova@mikulas.sk

  Krok späť naspäť