Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  ​Ďalší krok k oživeniu centra: obnova Župného domu

  24.11.2015
  Udržať život v objekte Župného domu je zámerom radnice v najbližšom období. „Zabezpečiť to chceme podaním projektu, prostredníctvom ktorého sa uchádzame o peniaze na obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky,“ konštatoval primátor Ján Blcháč. Mesto chce získať dotáciu z ministerstva kultúry z programu Obnovme si svoj dom na rok 2016. „V súčasných podmienkach je náročné udržať využitie Župného domu ako administratívnej budovy. V prípade získania financií sa budeme snažiť objekt pretransformovať na novú funkciu kultúrno-spoločenského vyžitia. Za prípadnou obnovou treba vidieť aj snahu o oživenie pamiatkovej zóny v centre mesta,“ zdôraznil šéf radnice. Mesto žiada o 40-tisíc eur, 2 000 eur dá z vlastných zdrojov. Peniaze majú byť použité na odstránenie nevyhovujúceho stavu kanalizácie a odstránenie porúch zdravotechniky a vybudovanie nových rozvodov. Ďalej sa má sprístupniť a obnoviť podbránie severného traktu, vymeniť vstupná brána. Predpokladaný termín rozhodnutia o poskytnutí dotácie je vo februári 2016. V prípade schválenia musí byť projekt zrealizovaný do konca budúceho roka. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  ​Ďalší krok k oživeniu centra: obnova Župného domu

  24.11.2015
  Udržať život v objekte Župného domu je zámerom radnice v najbližšom období. „Zabezpečiť to chceme podaním projektu, prostredníctvom ktorého sa uchádzame o peniaze na obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky,“ konštatoval primátor Ján Blcháč. Mesto chce získať dotáciu z ministerstva kultúry z programu Obnovme si svoj dom na rok 2016. „V súčasných podmienkach je náročné udržať využitie Župného domu ako administratívnej budovy. V prípade získania financií sa budeme snažiť objekt pretransformovať na novú funkciu kultúrno-spoločenského vyžitia. Za prípadnou obnovou treba vidieť aj snahu o oživenie pamiatkovej zóny v centre mesta,“ zdôraznil šéf radnice. Mesto žiada o 40-tisíc eur, 2 000 eur dá z vlastných zdrojov. Peniaze majú byť použité na odstránenie nevyhovujúceho stavu kanalizácie a odstránenie porúch zdravotechniky a vybudovanie nových rozvodov. Ďalej sa má sprístupniť a obnoviť podbránie severného traktu, vymeniť vstupná brána. Predpokladaný termín rozhodnutia o poskytnutí dotácie je vo februári 2016. V prípade schválenia musí byť projekt zrealizovaný do konca budúceho roka. 

  Krok späť naspäť