Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Spolupráca medzi Mikulášom a Jaslom nadobudla nový rozmer

  23.11.2015

  Niekoľkoročná spolupráca medzi mestami Liptovský Mikuláš a Jaslo (Poľsko) sa dnes posunula do novej dimenzie. Primátori Ján Blcháč a Ryszard Pabian totiž podpísali partnerskú zmluvu medzi obomi samosprávami na udržanie projektu. „Ide v podstate o zavŕšenie projektu cezhraničnej spolupráce s názvom Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia infraštruktúry kultúrnych domov v Liptovskom Mikuláši a Jasle,“ konštatoval mikulášsky primátor Ján Blcháč. Celková hodnota projektu predstavovala 4,3 mil. eur. Z tejto sumy bolo v Liptovskom Mikuláši prefinancovaných 711-tisíc eur. Celkovo 85% oprávnených nákladov získala samospráva z eurofondov a 10% zo štátneho rozpočtu. Najviditeľnejším výsledkom spoločného projektu bola rekonštrukcia Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši a Jasle. V Mikuláši postavili kultúrny stánok v 80. rokoch minulého storočia. Po vyše 25 rokoch prevádzky bol značne opotrebovaný, nevyhovoval súčasným požiadavkám a trendom na prevádzku. Modernizácia zahŕňala interiérové úpravy hlavnej sály, rekonštrukciu hygienických zariadení, vzduchotechniky a vykurovania. Vymenilo sa centrálne osvetlenie v hlavnej sále, vybudoval centrálny informačný systém v objekte, zakúpila tanečná podlaha a javisková technika. V poľskom Jasle zrekonštruovali 45-ročný kultúrny dom. Práce spočívali v rozšírení budovy, modernizácii hľadiska, tepelnej izolácii objektu, vymenili okná, dvere a namontovali klimatizáciu. Zrekonštruovali vodnú a kanalizačnú sústavu, vykurovanie, elektroinštaláciu a ventilačný systém. V rámci projektu boli v Jasle zrealizované štyri kultúrne podujatia a rovnaký počet v Liptovskom Mikuláši – Fotovýstava, Slovensko-poľské džezové dni, Spoločný koncert slovenských a poľských dychoviek, Freeze days. Vzájomná spolupráca bude od podpisu partnerskej zmluvy pokračovať v kultúrnej, spoločenskej či športovej oblasti, ale taktiež na poli turizmu. „Teší ma, že spolupráca medzi mestami porovnateľnej veľkosti sa prehĺbi. Verím, že bude prínosom pre obyvateľov Jasla a Liptovského Mikuláša. Možno aj v podobe ďalších úspešných projektov,“ podotkol primátor Jasla Ryszard Pabian. Spolupráca miest trvá od roku 2008. Viedla k spoločnej príprave projektu o spolufinancovanie v roku 2008, účasti miestnej správy Liptovského Mikuláša v roku 2009 na Medzinárodných dňoch vína a Novoročnom darčeku 2010. Projektovú žiadosť mestá predložili v roku 2010 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. V decembri 2014 sa naskytla šanca na realizáciu projektu a získanie spolufinancovania z eurofondov, čoho výsledkom sú zrekonštruované kultúrne domy.  

   


  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Spolupráca medzi Mikulášom a Jaslom nadobudla nový rozmer

  23.11.2015

  Niekoľkoročná spolupráca medzi mestami Liptovský Mikuláš a Jaslo (Poľsko) sa dnes posunula do novej dimenzie. Primátori Ján Blcháč a Ryszard Pabian totiž podpísali partnerskú zmluvu medzi obomi samosprávami na udržanie projektu. „Ide v podstate o zavŕšenie projektu cezhraničnej spolupráce s názvom Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia infraštruktúry kultúrnych domov v Liptovskom Mikuláši a Jasle,“ konštatoval mikulášsky primátor Ján Blcháč. Celková hodnota projektu predstavovala 4,3 mil. eur. Z tejto sumy bolo v Liptovskom Mikuláši prefinancovaných 711-tisíc eur. Celkovo 85% oprávnených nákladov získala samospráva z eurofondov a 10% zo štátneho rozpočtu. Najviditeľnejším výsledkom spoločného projektu bola rekonštrukcia Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši a Jasle. V Mikuláši postavili kultúrny stánok v 80. rokoch minulého storočia. Po vyše 25 rokoch prevádzky bol značne opotrebovaný, nevyhovoval súčasným požiadavkám a trendom na prevádzku. Modernizácia zahŕňala interiérové úpravy hlavnej sály, rekonštrukciu hygienických zariadení, vzduchotechniky a vykurovania. Vymenilo sa centrálne osvetlenie v hlavnej sále, vybudoval centrálny informačný systém v objekte, zakúpila tanečná podlaha a javisková technika. V poľskom Jasle zrekonštruovali 45-ročný kultúrny dom. Práce spočívali v rozšírení budovy, modernizácii hľadiska, tepelnej izolácii objektu, vymenili okná, dvere a namontovali klimatizáciu. Zrekonštruovali vodnú a kanalizačnú sústavu, vykurovanie, elektroinštaláciu a ventilačný systém. V rámci projektu boli v Jasle zrealizované štyri kultúrne podujatia a rovnaký počet v Liptovskom Mikuláši – Fotovýstava, Slovensko-poľské džezové dni, Spoločný koncert slovenských a poľských dychoviek, Freeze days. Vzájomná spolupráca bude od podpisu partnerskej zmluvy pokračovať v kultúrnej, spoločenskej či športovej oblasti, ale taktiež na poli turizmu. „Teší ma, že spolupráca medzi mestami porovnateľnej veľkosti sa prehĺbi. Verím, že bude prínosom pre obyvateľov Jasla a Liptovského Mikuláša. Možno aj v podobe ďalších úspešných projektov,“ podotkol primátor Jasla Ryszard Pabian. Spolupráca miest trvá od roku 2008. Viedla k spoločnej príprave projektu o spolufinancovanie v roku 2008, účasti miestnej správy Liptovského Mikuláša v roku 2009 na Medzinárodných dňoch vína a Novoročnom darčeku 2010. Projektovú žiadosť mestá predložili v roku 2010 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. V decembri 2014 sa naskytla šanca na realizáciu projektu a získanie spolufinancovania z eurofondov, čoho výsledkom sú zrekonštruované kultúrne domy.  

   


  Krok späť naspäť