Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Poplatok za odpad sa nezmení

  12.11.2015
  Poplatok za zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu v Liptovskom Mikuláši sa nezmení. Rozhodli o tom mestskí poslanci na ich dnešnom rokovaní. Sadzba za odpad na obyvateľa ostáva vo výške 22,55 eur za rok.
  „Z pragmatického hľadiska bolo potrebné vymyslieť riešenie, z čoho uhrádzať zvýšené náklady za odvoz a likvidáciu odpadu, ale potreby ľudí sú prvoradé a poslanci navrhli politické riešenie – zachovať poplatok, čo vyplynulo z rokovania zastupiteľstva,“ vysvetlil viceprimátor Rudolf Urbanovič, ktorý predložil návrh na zachovanie poplatku za tuhý komunálny odpad.
  Reálne čísla v roku 2014 a 2015 ukázali, že mesto malo so zneškodňovaním odpadu zvýšené náklady až o 100 tisíc eur na rok. Už v roku 2014 sa preto žiadalo zvýšiť poplatok za odpad z 22,55 na 27 eur, bývalé vedenie však poplatok  nenavýšilo a toto bremeno padlo na plecia súčasnému vedeniu. Reálne vynaložené náklady na zneškodňovanie odpadu je potrebné uhradiť, radniční preto urobili nepopulárny krok a postavili poslancov na rokovaní zastupiteľstva k otázke zvýšenia poplatku. 
  Opoziční a niektorí nezávislí poslanci nepodporili návrh všeobecného záväzného nariadenia, ktoré malo dať do právneho súladu súčasnú situáciu v súvislosti s miestnymi daňami a miestnym poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  Radnica vyzýva obyvateľov, aby odpad separovali, pretože čím nižšie množstvo tuhého komunálneho odpadu sa vyprodukuje, tým nižšie náklady na jeho likvidáciu pocíti aj ich peňaženka, aj mestská kasa. 
   
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Poplatok za odpad sa nezmení

  12.11.2015
  Poplatok za zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu v Liptovskom Mikuláši sa nezmení. Rozhodli o tom mestskí poslanci na ich dnešnom rokovaní. Sadzba za odpad na obyvateľa ostáva vo výške 22,55 eur za rok.
  „Z pragmatického hľadiska bolo potrebné vymyslieť riešenie, z čoho uhrádzať zvýšené náklady za odvoz a likvidáciu odpadu, ale potreby ľudí sú prvoradé a poslanci navrhli politické riešenie – zachovať poplatok, čo vyplynulo z rokovania zastupiteľstva,“ vysvetlil viceprimátor Rudolf Urbanovič, ktorý predložil návrh na zachovanie poplatku za tuhý komunálny odpad.
  Reálne čísla v roku 2014 a 2015 ukázali, že mesto malo so zneškodňovaním odpadu zvýšené náklady až o 100 tisíc eur na rok. Už v roku 2014 sa preto žiadalo zvýšiť poplatok za odpad z 22,55 na 27 eur, bývalé vedenie však poplatok  nenavýšilo a toto bremeno padlo na plecia súčasnému vedeniu. Reálne vynaložené náklady na zneškodňovanie odpadu je potrebné uhradiť, radniční preto urobili nepopulárny krok a postavili poslancov na rokovaní zastupiteľstva k otázke zvýšenia poplatku. 
  Opoziční a niektorí nezávislí poslanci nepodporili návrh všeobecného záväzného nariadenia, ktoré malo dať do právneho súladu súčasnú situáciu v súvislosti s miestnymi daňami a miestnym poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  Radnica vyzýva obyvateľov, aby odpad separovali, pretože čím nižšie množstvo tuhého komunálneho odpadu sa vyprodukuje, tým nižšie náklady na jeho likvidáciu pocíti aj ich peňaženka, aj mestská kasa. 
   
   

  Krok späť naspäť