Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Resty z minulosti: ďalšie výdavky za nesplnené záväzky

  11.11.2015
  Súčasné vedenie mesta Liptovský Mikuláš dobehli ďalšie resty, ktoré nedoriešili radniční z uplynulého funkčného obdobia. Tentokrát by to malo radnicu stáť 106-tisíc eur. 
  Peniaze by mala mikulášska samospráva zaplatiť za nezrealizovanie zámeny pozemkov, ku ktorej sa zaviazala. Finančné vyrovnanie je formou mimosúdneho zmieru, ktorý odporučili primátorovi podpísať poslanci na ostatnom zasadnutí. Mesto chce mimosúdnou dohodou zabrániť ďalšiemu zvyšovaniu výdavkov voči spoločnosti Tatra Development, ktorá na mesto už podala vo veci aj žalobu. V rámci tejto dohody o urovnaní radnica ukončí súdne ťahanice a bude vlastniť pozemok v centre mesta. „Od Tatra Development kúpime 1268 metrov štvorcových pozemku za 106-tisíc eur. Spoločnosť si na oplátku nebude nárokovať zaplatenie ušlého zisku, úrokov z omeškania, náhradu súdnych trov a vezme späť žalobu proti mestu na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši,“ vysvetlil primátor Ján Blcháč.
  Tatra Development na požiadanie mesta v roku 2008 odkúpila od vtedajších vlastníkov pozemok židovského cintorína na Štúrovej za 3,2 mil. korún. Tým sa zabránilo pripravovanej výstavbe polyfunkčnej budovy, proti ktorej protestovali predstavitelia Židovskej obce na Slovensku. Ako protihodnotu radnica ponúkla pozemok na rohu Moyzesovej. Ten malo mesto získať na základe zmluvy od vlastníka, ktorý na ňom nezrealizoval podľa zmluvy s mestom svoj projekt. Vlastník mal mestu na základe rozhodnutia súdu pozemok vrátiť. Na základe dohody o urovnaní z mája 2011 sa však radnica vzdala všetkých nárokov na pozemok, ktorý mal byť zamenený. „To znamená, že zámena pozemkov sa neuskutočnila,“ podotkla Anna Iľanovská z právneho oddelenia radnice.
  Spoločnosť Tatra Development si preto škodu od mesta uplatňuje na súde od roku 2013. „Pokiaľ by mesto nepristúpilo k súčasnému riešeniu situácie a súdny spor by sme prehrali, museli by sme zaplatiť sumu až do 200 tisíc eur, pozemok by zároveň zostal súčasnému majiteľovi,“ priblížil primátor a dodal, že pokiaľ mesto tento pozemok odkúpi, bude rokovať so Židovskou obcou na Slovensku o jeho ďalšom využití.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Resty z minulosti: ďalšie výdavky za nesplnené záväzky

  11.11.2015
  Súčasné vedenie mesta Liptovský Mikuláš dobehli ďalšie resty, ktoré nedoriešili radniční z uplynulého funkčného obdobia. Tentokrát by to malo radnicu stáť 106-tisíc eur. 
  Peniaze by mala mikulášska samospráva zaplatiť za nezrealizovanie zámeny pozemkov, ku ktorej sa zaviazala. Finančné vyrovnanie je formou mimosúdneho zmieru, ktorý odporučili primátorovi podpísať poslanci na ostatnom zasadnutí. Mesto chce mimosúdnou dohodou zabrániť ďalšiemu zvyšovaniu výdavkov voči spoločnosti Tatra Development, ktorá na mesto už podala vo veci aj žalobu. V rámci tejto dohody o urovnaní radnica ukončí súdne ťahanice a bude vlastniť pozemok v centre mesta. „Od Tatra Development kúpime 1268 metrov štvorcových pozemku za 106-tisíc eur. Spoločnosť si na oplátku nebude nárokovať zaplatenie ušlého zisku, úrokov z omeškania, náhradu súdnych trov a vezme späť žalobu proti mestu na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši,“ vysvetlil primátor Ján Blcháč.
  Tatra Development na požiadanie mesta v roku 2008 odkúpila od vtedajších vlastníkov pozemok židovského cintorína na Štúrovej za 3,2 mil. korún. Tým sa zabránilo pripravovanej výstavbe polyfunkčnej budovy, proti ktorej protestovali predstavitelia Židovskej obce na Slovensku. Ako protihodnotu radnica ponúkla pozemok na rohu Moyzesovej. Ten malo mesto získať na základe zmluvy od vlastníka, ktorý na ňom nezrealizoval podľa zmluvy s mestom svoj projekt. Vlastník mal mestu na základe rozhodnutia súdu pozemok vrátiť. Na základe dohody o urovnaní z mája 2011 sa však radnica vzdala všetkých nárokov na pozemok, ktorý mal byť zamenený. „To znamená, že zámena pozemkov sa neuskutočnila,“ podotkla Anna Iľanovská z právneho oddelenia radnice.
  Spoločnosť Tatra Development si preto škodu od mesta uplatňuje na súde od roku 2013. „Pokiaľ by mesto nepristúpilo k súčasnému riešeniu situácie a súdny spor by sme prehrali, museli by sme zaplatiť sumu až do 200 tisíc eur, pozemok by zároveň zostal súčasnému majiteľovi,“ priblížil primátor a dodal, že pokiaľ mesto tento pozemok odkúpi, bude rokovať so Židovskou obcou na Slovensku o jeho ďalšom využití.

  Krok späť naspäť