Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Prečo sa v roku 2014 neodhodlali zvýšiť poplatok za komunálny odpad?

  16.10.2015
  Poslanci mestského zastupiteľstva mali 15. októbra na stole dôležitý bod rokovania. Zobrali na vedomie správu o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta za rok 2014. Primátor konštatoval, že vo oblasti odpadov mesto zdedilo mnoho restov od predchádzajúceho vedenia radnice. „Išlo o predčasné uzavretie skládky vo Veternej Porube v jeseni 2014, kde mohol byť vyvážaný odpad ešte niekoľko rokov. Odvoz odpadu bol po uzavretí V. Poruby realizovaný do Liptovského Hrádku. To zvýšilo ročné náklady na odvoz a skládkovanie odpadu o 100-tisíc eur a predošlé vedenie akosi zabudlo tieto náklady premietnuť do podoby zvýšenia komunálneho poplatku pre obyvateľov v roku 2015,“ upozornil primátor Ján Blcháč. 
  V roku 2010 bol poplatok za komunálny odpad 16,5 eur, v roku 2014 22,6 eur a v roku 2015 mal byť 27 eur. „Ale vtedajší primátor Alexander Slafkovský sa k takémuto kroku neodhodlal, zrejme pre blížiace sa komunálne voľby. Tento nepopulárny krok nechávajú na nás a pritom my sme situáciu nezapríčinili.“
  Ďalšou nepríjemnosťou bolo, že Ján Blcháč so svojím tímom musel riešiť vypovedanie zmluvy na vývoz odpadu od hrádockého magistrátu. „Mali sme doslova niekoľko mesiacov, aby sme vyriešili takú zložitú vec ako je odvoz a skladovanie odpadov z celého mesta. Zobrali sme to ako výzvu a myslím si, že s výborným výsledkom, ktorý je výhrou pre všetkých obyvateľov mesta.“ Zo súťaže vzišla firma Brantner Fatra, ktorá bude odpad odvážať do Martina. Pokiaľ ide o náklady odvoz odpadu do Martina sú rovnaké ako do Liptovského Hrádku. Čiže sme jednak vyriešili problém z pohľadu dlhodobej perspektívy a zároveň garantujeme stabilitu cien za odvoz odpadu pre obyvateľov taktiež v dlhodobom horizonte a nielen v rámci volebného cyklu. V meste máme zároveň vybudovanú jednu z najmodernejších prekládkových staníc na Slovensku, vyjadril sa primátor.
  Mária Lošonská z oddelenia životného prostredia počas rokovania mestského zastupiteľstva ďalej poslancov informovala o legislatívnych novinkách v oblasti odpadov v budúcom roku.
  Od 1. januára 2016 začína platiť nový zákon o odpadoch, ktorý prinesie zmeny vo financovaní triedeného zberu. Všetky zmeny budú musieť byť zapracované do všeobecne záväzného nariadenia. Ďalšie zmeny prinesie Program odpadového hospodárstva obcí zameraný na triedenie a zhodnocovanie odpadu. Podstatné budú kritériá na množstvá vytriedených odpadov. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Prečo sa v roku 2014 neodhodlali zvýšiť poplatok za komunálny odpad?

  16.10.2015
  Poslanci mestského zastupiteľstva mali 15. októbra na stole dôležitý bod rokovania. Zobrali na vedomie správu o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta za rok 2014. Primátor konštatoval, že vo oblasti odpadov mesto zdedilo mnoho restov od predchádzajúceho vedenia radnice. „Išlo o predčasné uzavretie skládky vo Veternej Porube v jeseni 2014, kde mohol byť vyvážaný odpad ešte niekoľko rokov. Odvoz odpadu bol po uzavretí V. Poruby realizovaný do Liptovského Hrádku. To zvýšilo ročné náklady na odvoz a skládkovanie odpadu o 100-tisíc eur a predošlé vedenie akosi zabudlo tieto náklady premietnuť do podoby zvýšenia komunálneho poplatku pre obyvateľov v roku 2015,“ upozornil primátor Ján Blcháč. 
  V roku 2010 bol poplatok za komunálny odpad 16,5 eur, v roku 2014 22,6 eur a v roku 2015 mal byť 27 eur. „Ale vtedajší primátor Alexander Slafkovský sa k takémuto kroku neodhodlal, zrejme pre blížiace sa komunálne voľby. Tento nepopulárny krok nechávajú na nás a pritom my sme situáciu nezapríčinili.“
  Ďalšou nepríjemnosťou bolo, že Ján Blcháč so svojím tímom musel riešiť vypovedanie zmluvy na vývoz odpadu od hrádockého magistrátu. „Mali sme doslova niekoľko mesiacov, aby sme vyriešili takú zložitú vec ako je odvoz a skladovanie odpadov z celého mesta. Zobrali sme to ako výzvu a myslím si, že s výborným výsledkom, ktorý je výhrou pre všetkých obyvateľov mesta.“ Zo súťaže vzišla firma Brantner Fatra, ktorá bude odpad odvážať do Martina. Pokiaľ ide o náklady odvoz odpadu do Martina sú rovnaké ako do Liptovského Hrádku. Čiže sme jednak vyriešili problém z pohľadu dlhodobej perspektívy a zároveň garantujeme stabilitu cien za odvoz odpadu pre obyvateľov taktiež v dlhodobom horizonte a nielen v rámci volebného cyklu. V meste máme zároveň vybudovanú jednu z najmodernejších prekládkových staníc na Slovensku, vyjadril sa primátor.
  Mária Lošonská z oddelenia životného prostredia počas rokovania mestského zastupiteľstva ďalej poslancov informovala o legislatívnych novinkách v oblasti odpadov v budúcom roku.
  Od 1. januára 2016 začína platiť nový zákon o odpadoch, ktorý prinesie zmeny vo financovaní triedeného zberu. Všetky zmeny budú musieť byť zapracované do všeobecne záväzného nariadenia. Ďalšie zmeny prinesie Program odpadového hospodárstva obcí zameraný na triedenie a zhodnocovanie odpadu. Podstatné budú kritériá na množstvá vytriedených odpadov. 

  Krok späť naspäť