Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  06.11.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied, Ondrašovská ul. č. 16, 03105 Liptovský Mikuláš, zo dňa 06.11.2015 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na hranici pozemku pracoviska ústavu hydrológie na parc. č. KN-C 475 v k.ú. Liptovská Ondrašová oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 13.11.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva alebo elektronicky v súlade so zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 1 ks Smreka pichľavého, ktorý rastie pod elektrickým vedením a zasahuje do tohto vedenia, čo môže spôsobiť riziko poškodenia vedenia a požiaru.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  06.11.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied, Ondrašovská ul. č. 16, 03105 Liptovský Mikuláš, zo dňa 06.11.2015 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na hranici pozemku pracoviska ústavu hydrológie na parc. č. KN-C 475 v k.ú. Liptovská Ondrašová oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 13.11.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva alebo elektronicky v súlade so zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 1 ks Smreka pichľavého, ktorý rastie pod elektrickým vedením a zasahuje do tohto vedenia, čo môže spôsobiť riziko poškodenia vedenia a požiaru.

  Krok späť naspäť