Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  06.11.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Hotelovej akadémie, Čs. brigády č. 1804, 03101 Liptovský Mikuláš, zo dňa 05.11.2015 o súhlas na výrub drevín rastúcich v areáli školy na parc. č. KN-C 891/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 13.11.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva alebo elektronicky v súlade so zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 11 ks drevín (6 ks breza, 2 ks borovica, 1 ks buk, 1 ks smrek, 1 ks neurčený) rastúcich v areáli školy a pri budovách školy z dôvodov nahnutia, značnej výšky a napadnutia chorobami.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  06.11.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Hotelovej akadémie, Čs. brigády č. 1804, 03101 Liptovský Mikuláš, zo dňa 05.11.2015 o súhlas na výrub drevín rastúcich v areáli školy na parc. č. KN-C 891/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 13.11.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva alebo elektronicky v súlade so zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 11 ks drevín (6 ks breza, 2 ks borovica, 1 ks buk, 1 ks smrek, 1 ks neurčený) rastúcich v areáli školy a pri budovách školy z dôvodov nahnutia, značnej výšky a napadnutia chorobami.

  Krok späť naspäť