Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Verejné prerokovanie programu bude 9. novembra

  02.11.2015
  Dnes popoludní nájdete na internetovej stránke mesta mikulas.sk zverejnenú analytickú, strategickú a programovú a časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš (PHSR) na roky 2015-2022. Tlačená verzia dokumentu je k dispozícii na podateľni mestského úradu v pracovných dňoch. Zároveň vás 9. novembra o 16.00 hod. pozývame do veľkej zasadačky mestského úradu na verejné prerokovanie návrhu dokumentu PHSR. Dokument môžete pripomienkovať e-mailom na strategia@mikulas.sk, poštou na adresu Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš, prípadne osobným doručením v písomnej forme na podateľňu MsÚ v termíne do 16. 11. 2015.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Verejné prerokovanie programu bude 9. novembra

  02.11.2015
  Dnes popoludní nájdete na internetovej stránke mesta mikulas.sk zverejnenú analytickú, strategickú a programovú a časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš (PHSR) na roky 2015-2022. Tlačená verzia dokumentu je k dispozícii na podateľni mestského úradu v pracovných dňoch. Zároveň vás 9. novembra o 16.00 hod. pozývame do veľkej zasadačky mestského úradu na verejné prerokovanie návrhu dokumentu PHSR. Dokument môžete pripomienkovať e-mailom na strategia@mikulas.sk, poštou na adresu Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš, prípadne osobným doručením v písomnej forme na podateľňu MsÚ v termíne do 16. 11. 2015.

  Krok späť naspäť