Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mesto chce získať 200-tisíc eur na obnovu základnej školy

  30.10.2015
  Na mestskom úrade chcú pokračovať v obnove škôl a školských zariadení, ktoré majú v zriaďovateľskej pôsobnosti. Mesto preto v októbri podalo žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na stavebné úpravy Základnej školy Čsl. brigády. „Dotáciu požadujeme na realizáciu prvej etapy znižovania energetickej náročnosti budovy. Zahŕňa výmenu okien na celom objekte druhého stupňa, zateplenie celej východnej fasády a zateplenie časti severnej fasády pri vstupe,“ objasnila Jana Kormaníková z oddelenia projektového manažmentu radnice. Rozpočet projektu prvej etapy je 238-tisíc eur, mesto žiada o dotáciu 200-tisíc eur, zvyšok uhradí z vlastných zdrojov. V prípade schválenia žiadosti o dotáciu, mesto zrealizuje práce do augusta 2016. Nadväzne na prvú etapu bude pokračovať druhá. Jej súčasťou bude zateplenie zvyšných fasád. „Z mestského rozpočtu sme vyčlenili peniaze na výmenu drevených okien školy. Riešili sme tým nepriaznivý stav. V prípade, že bude žiadosť odobrená, náklady na výmenu okien budú refundované z Environmentálneho fondu,“ podotkla. Rozhodnutie o poskytnutí podpory možno očakávať v prvom kvartáli roku 2016. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mesto chce získať 200-tisíc eur na obnovu základnej školy

  30.10.2015
  Na mestskom úrade chcú pokračovať v obnove škôl a školských zariadení, ktoré majú v zriaďovateľskej pôsobnosti. Mesto preto v októbri podalo žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na stavebné úpravy Základnej školy Čsl. brigády. „Dotáciu požadujeme na realizáciu prvej etapy znižovania energetickej náročnosti budovy. Zahŕňa výmenu okien na celom objekte druhého stupňa, zateplenie celej východnej fasády a zateplenie časti severnej fasády pri vstupe,“ objasnila Jana Kormaníková z oddelenia projektového manažmentu radnice. Rozpočet projektu prvej etapy je 238-tisíc eur, mesto žiada o dotáciu 200-tisíc eur, zvyšok uhradí z vlastných zdrojov. V prípade schválenia žiadosti o dotáciu, mesto zrealizuje práce do augusta 2016. Nadväzne na prvú etapu bude pokračovať druhá. Jej súčasťou bude zateplenie zvyšných fasád. „Z mestského rozpočtu sme vyčlenili peniaze na výmenu drevených okien školy. Riešili sme tým nepriaznivý stav. V prípade, že bude žiadosť odobrená, náklady na výmenu okien budú refundované z Environmentálneho fondu,“ podotkla. Rozhodnutie o poskytnutí podpory možno očakávať v prvom kvartáli roku 2016. 

  Krok späť naspäť