Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Zabezpečili funkčnosť a výmenu osvetlenia

  16.10.2015
  Na návrh predstaviteľov mikulášskej radnice poslanci mestského zastupiteľstva schválili dodatky k zmluve so spoločnosťou FIN.M.O.S. „Cieľom je zabezpečiť náležitú údržbu a prevádzku verejného osvetlenia,“ vysvetlil Gabriel Lengyel z mestského úradu.
  Údržba verejného osvetlenia sa od roku 2011, kedy boli zmenené zmluvné vzťahy, realizovala len odstraňovaním najnutnejších porúch. Osvetlenie a jeho súčasti sa za toto obdobie amortizovali. „Nemôžeme dopustiť, aby boli obyvatelia ohrození takými nebezpečnými javmi, ako je prerážanie prúdu na stĺpoch osvetlenia, či dokonca ich pádom,“ poznamenal primátor Ján Blcháč.
  Uvedenie osvetlenia do prevádzkyschopného stavu bude stáť takmer 140-tisíc eur. Vyplýva to z pasportu osvetlenia, ktorý robila odborne spôsobilá osoba. Na základe schválených dodatkov FIN.M.O.S. urobí aj celoplošnú výmenu svietidiel v meste. Výmena vyše troch tisíc svetelných bodov bude stáť približne 60-tisíc eur. Všetky práce majú zrealizovať do konca marca 2016.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Zabezpečili funkčnosť a výmenu osvetlenia

  16.10.2015
  Na návrh predstaviteľov mikulášskej radnice poslanci mestského zastupiteľstva schválili dodatky k zmluve so spoločnosťou FIN.M.O.S. „Cieľom je zabezpečiť náležitú údržbu a prevádzku verejného osvetlenia,“ vysvetlil Gabriel Lengyel z mestského úradu.
  Údržba verejného osvetlenia sa od roku 2011, kedy boli zmenené zmluvné vzťahy, realizovala len odstraňovaním najnutnejších porúch. Osvetlenie a jeho súčasti sa za toto obdobie amortizovali. „Nemôžeme dopustiť, aby boli obyvatelia ohrození takými nebezpečnými javmi, ako je prerážanie prúdu na stĺpoch osvetlenia, či dokonca ich pádom,“ poznamenal primátor Ján Blcháč.
  Uvedenie osvetlenia do prevádzkyschopného stavu bude stáť takmer 140-tisíc eur. Vyplýva to z pasportu osvetlenia, ktorý robila odborne spôsobilá osoba. Na základe schválených dodatkov FIN.M.O.S. urobí aj celoplošnú výmenu svietidiel v meste. Výmena vyše troch tisíc svetelných bodov bude stáť približne 60-tisíc eur. Všetky práce majú zrealizovať do konca marca 2016.
   

  Krok späť naspäť