Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Háj ešte treba dobudovať

  14.10.2015
  Na schôdzi Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Liptovský Mikuláš sa dnes ako člen zúčastnil primátor Ján Blcháč. Na stretnutí si vypočul správu výboru o činnosti, hospodárení a stave členskej základne. Predstavitelia organizácie sa poďakovali vedeniu mesta za dôstojné oslavy oslobodenia, SNP a participácii na vybudovaní cesty na Háj Nicovô. Konštatovali, že na Háji je ešte potrebné obnoviť písmená na hroboch, osadiť lavičky a inštalovať informačné tabule. Organizácia má v meste 96 členov, problémom je ich vysoký vekový priemer a získavanie nových.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Háj ešte treba dobudovať

  14.10.2015
  Na schôdzi Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Liptovský Mikuláš sa dnes ako člen zúčastnil primátor Ján Blcháč. Na stretnutí si vypočul správu výboru o činnosti, hospodárení a stave členskej základne. Predstavitelia organizácie sa poďakovali vedeniu mesta za dôstojné oslavy oslobodenia, SNP a participácii na vybudovaní cesty na Háj Nicovô. Konštatovali, že na Háji je ešte potrebné obnoviť písmená na hroboch, osadiť lavičky a inštalovať informačné tabule. Organizácia má v meste 96 členov, problémom je ich vysoký vekový priemer a získavanie nových.

  Krok späť naspäť