Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mesto plánuje pokračovať v budovaní cyklochodníka

  08.10.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš plánuje pokračovať v budovaní cyklochodníka. Radnica sa zapojila ako partner projektu Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 2.etapa aj do výzvy v rámci nového programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za 10 samospráv, partnerov projektu, na slovenskej aj poľskej strane podalo Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry. V rámci 2.etapy projektu chce mesto vybudovať pokračovanie cyklochodníka od križovatky pri hoteli Jánošík po hrádzi rieky Váh smerom na Ondrašovú v dĺžke 1,35 km. Mestské zastupiteľstvo už schválilo 63-tisíc eur na prípravnú a projektovú dokumentáciu.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mesto plánuje pokračovať v budovaní cyklochodníka

  08.10.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš plánuje pokračovať v budovaní cyklochodníka. Radnica sa zapojila ako partner projektu Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 2.etapa aj do výzvy v rámci nového programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za 10 samospráv, partnerov projektu, na slovenskej aj poľskej strane podalo Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry. V rámci 2.etapy projektu chce mesto vybudovať pokračovanie cyklochodníka od križovatky pri hoteli Jánošík po hrádzi rieky Váh smerom na Ondrašovú v dĺžke 1,35 km. Mestské zastupiteľstvo už schválilo 63-tisíc eur na prípravnú a projektovú dokumentáciu.

  Krok späť naspäť