Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Radnica musí zaplatiť vypratanie kotolne

  08.10.2015
  Mikulášska radnica bude mať ďalšie výdavky na vyriešenie agendy, ktorú jej zanechala predošlá garnitúra. Mesto bude musieť vypratať kotolňu na Komenského.
  Odhadované náklady na vypratanie sú v tisícoch eur.
  Na základe obchodnej verejnej súťaže v novembri 2014 vtedajší predstavitelia radnice podpísali zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. V zmysle uzavretej zmluvy sa mesto zaviazalo, že vypratanie a odovzdanie časti stavby-kotolňa zabezpečí na vlastné náklady. „Túto podmienku vtedy mesto nesplnilo, ani na vypratanie nevyčlenili peniaze z rozpočtu,“ konštatoval viceprimátor Rudolf Urbanovič.
  Kotolňa nie je v súčasnosti využívaná. V schátranom objekte sa nachádza zmiešaný stavebný a nebezpečný odpad. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Radnica musí zaplatiť vypratanie kotolne

  08.10.2015
  Mikulášska radnica bude mať ďalšie výdavky na vyriešenie agendy, ktorú jej zanechala predošlá garnitúra. Mesto bude musieť vypratať kotolňu na Komenského.
  Odhadované náklady na vypratanie sú v tisícoch eur.
  Na základe obchodnej verejnej súťaže v novembri 2014 vtedajší predstavitelia radnice podpísali zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. V zmysle uzavretej zmluvy sa mesto zaviazalo, že vypratanie a odovzdanie časti stavby-kotolňa zabezpečí na vlastné náklady. „Túto podmienku vtedy mesto nesplnilo, ani na vypratanie nevyčlenili peniaze z rozpočtu,“ konštatoval viceprimátor Rudolf Urbanovič.
  Kotolňa nie je v súčasnosti využívaná. V schátranom objekte sa nachádza zmiešaný stavebný a nebezpečný odpad. 

  Krok späť naspäť