Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  V Andiciach zrealizovali protipovodňové opatrenia

  06.10.2015
  Obyvatelia rodinných domov v Andiciach môžu pokojne spávať. Na jar ich dvory a pivnice už nebude zatápať voda kvôli  nevyčisteným odvodňovacím kanálom a zaneseným rigolom.
  „Odtokové kanály v tejto mestskej časti, žiaľ, neboli čistené už niekoľko rokov. S touto situáciou sa popasovali aktivační pracovníci. Andičania sú spokojní, boli veľmi ústretoví, tešili sa z tejto aktivity. Kvitovali, že sa práce konečne začali po dlhej dobe robiť aj v ich mestskej časti, pretože mali každoročne problémy s vodou z okolitého terénu,“ vysvetlil viceprimátor Rudolf Urbanovič.
  Práce na protipovodňových opatreniach v Andiciach trvali ôsmim pracovníkom tri dni. Podarilo sa im vyčistiť približne 250 metrov odtokového kanálu od cesty I/ 18 smerom do Andíc z obidvoch strán, protipovodňový kanál z polí, aj zberné skruže a odtokový rigol, aby jarné topenie snehu a dažde nevytápali rodinné domy nad mestskou časťou.
  „Takéto práce sú už zrealizované v takmer všetkých mestských častiach, počas októbra ešte dorobíme veľké čistenia rigolov, skruží a odvodňovacích kanálov v Ploštíne a Iľanove,“ upresnil vedúci koordinátor aktivačných pracovníkov Milan Morávka z Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš (VPS).
  Pracovníci VPS budú priebežne čistiť kanály aj od lístia, ktoré hatí tok vody. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  V Andiciach zrealizovali protipovodňové opatrenia

  06.10.2015
  Obyvatelia rodinných domov v Andiciach môžu pokojne spávať. Na jar ich dvory a pivnice už nebude zatápať voda kvôli  nevyčisteným odvodňovacím kanálom a zaneseným rigolom.
  „Odtokové kanály v tejto mestskej časti, žiaľ, neboli čistené už niekoľko rokov. S touto situáciou sa popasovali aktivační pracovníci. Andičania sú spokojní, boli veľmi ústretoví, tešili sa z tejto aktivity. Kvitovali, že sa práce konečne začali po dlhej dobe robiť aj v ich mestskej časti, pretože mali každoročne problémy s vodou z okolitého terénu,“ vysvetlil viceprimátor Rudolf Urbanovič.
  Práce na protipovodňových opatreniach v Andiciach trvali ôsmim pracovníkom tri dni. Podarilo sa im vyčistiť približne 250 metrov odtokového kanálu od cesty I/ 18 smerom do Andíc z obidvoch strán, protipovodňový kanál z polí, aj zberné skruže a odtokový rigol, aby jarné topenie snehu a dažde nevytápali rodinné domy nad mestskou časťou.
  „Takéto práce sú už zrealizované v takmer všetkých mestských častiach, počas októbra ešte dorobíme veľké čistenia rigolov, skruží a odvodňovacích kanálov v Ploštíne a Iľanove,“ upresnil vedúci koordinátor aktivačných pracovníkov Milan Morávka z Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš (VPS).
  Pracovníci VPS budú priebežne čistiť kanály aj od lístia, ktoré hatí tok vody. 
   

  Krok späť naspäť