Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Primátor ocenil činnosť Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR

  01.10.2015

  Na pôde mikulášskej radnice sa dnes uskutočnilo slávnostné zasadnutie Republikovej rady Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR. Udialo sa tak pri príležitosti 25. výročia zväzu. Predstavitelia zväzu priblížili aktivity za štvrťstoročie a načrtli víziu fungovania v budúcnosti. "Oceňujem, že členovia okresnej organizácie sú aktívni ako dobrovoľníci na viacerých podujatiach v Liptovskom Mikuláši ako Dni rodiny či Deň chôdze," uviedol primátor Ján Blcháč. Predstaviteľom zväzu pri tejto príležitosti odovzdal pamätný list a plaketu. Vyzdvihol záujem členov spájať organizácie zdravotne hendikepovaných a pomoc pri tvorbe dlhodobých projektov na odstraňovanie spoločenských bariér v meste. Civilizačné choroby sú podmienené súčasným spôsobom života. „V súčasnosti zaznamenávame rast počtu týchto ochorení, čo vyvoláva tlak na spoločnosť, aby sa udržala kvalita života takto chorých ľudí. Často ide pre laikov neviditeľné ochorenia. Je potrebné vysloviť uznanie ľuďom, ktorí vzhľadom na ťažký zdravotný stav organizujú vaše združenie a aktívne sa podieľajú na činnosti zväzu na všetkých úrovniach,“ zdôraznil v príhovore. Z ich podnetu začali v meste organizovať Športový deň zdravotne postihnutých. Na každom z podujatí členovia aktívne poskytujú zdravotné poradenstvo a prevenciu, merajú tlak. Pre deti pripravujú zábavné pohybové súťaže. Už niekoľko rokov poznáme ručné výrobky členiek, ktoré predávajú ako formu podpory činnosti organizácie. Zúčastňujú sa na podujatiach, na ktorých prezentujú ľudové remeslá, podotkol. Aktivity pokračujú aj 2. októbra, kedy organizujú podujatie Deň zdravia. Uskutoční sa na Námestí osloboditeľov od 10.00 hod. Nebude chýbať prezentácia pomôcok pre hendikepovaných, zdravých potravín a poradenstvo.


  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Primátor ocenil činnosť Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR

  01.10.2015

  Na pôde mikulášskej radnice sa dnes uskutočnilo slávnostné zasadnutie Republikovej rady Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR. Udialo sa tak pri príležitosti 25. výročia zväzu. Predstavitelia zväzu priblížili aktivity za štvrťstoročie a načrtli víziu fungovania v budúcnosti. "Oceňujem, že členovia okresnej organizácie sú aktívni ako dobrovoľníci na viacerých podujatiach v Liptovskom Mikuláši ako Dni rodiny či Deň chôdze," uviedol primátor Ján Blcháč. Predstaviteľom zväzu pri tejto príležitosti odovzdal pamätný list a plaketu. Vyzdvihol záujem členov spájať organizácie zdravotne hendikepovaných a pomoc pri tvorbe dlhodobých projektov na odstraňovanie spoločenských bariér v meste. Civilizačné choroby sú podmienené súčasným spôsobom života. „V súčasnosti zaznamenávame rast počtu týchto ochorení, čo vyvoláva tlak na spoločnosť, aby sa udržala kvalita života takto chorých ľudí. Často ide pre laikov neviditeľné ochorenia. Je potrebné vysloviť uznanie ľuďom, ktorí vzhľadom na ťažký zdravotný stav organizujú vaše združenie a aktívne sa podieľajú na činnosti zväzu na všetkých úrovniach,“ zdôraznil v príhovore. Z ich podnetu začali v meste organizovať Športový deň zdravotne postihnutých. Na každom z podujatí členovia aktívne poskytujú zdravotné poradenstvo a prevenciu, merajú tlak. Pre deti pripravujú zábavné pohybové súťaže. Už niekoľko rokov poznáme ručné výrobky členiek, ktoré predávajú ako formu podpory činnosti organizácie. Zúčastňujú sa na podujatiach, na ktorých prezentujú ľudové remeslá, podotkol. Aktivity pokračujú aj 2. októbra, kedy organizujú podujatie Deň zdravia. Uskutoční sa na Námestí osloboditeľov od 10.00 hod. Nebude chýbať prezentácia pomôcok pre hendikepovaných, zdravých potravín a poradenstvo.


  Krok späť naspäť