Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Navrhnite revitalizáciu Priemyselnej a získajte odmenu!

  27.08.2015
  Mesto vyzýva fyzické, právnické osoby a obyvateľov mesta na predloženie nápadov a návrhov riešenia problematiky revitalizácie územia na Priemyselnej 1 (respektíve premiestnenia ubytovacích buniek na Priemyselnej do inej lokality).
  Územie je vyznačené v priloženej mape. Riešenie nájomného pozemku požaduje aj investor, ktorý toto územie plánuje využiť na rozšírenie výroby a tvorbu nových pracovných miest. Najvhodnejší návrh bude odmenený sumou 1 000 eur. 
  Svoje nápady a návrhy posielajte na adresu: Mesto Liptovský Mikuláš-Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš v termíne do 30. septembra 2015. Návrh bude obsahovať opis navrhovaného riešenia – text v rozsahu maximálne jednej strany formátu A4; grafickú časť – vyznačenie novej navrhovanej lokality na mapovom podklade. Mapový podklad a územný plán mesta je zverejnený na www.mikulas.sk. Predložené návrhy bude posudzovať odborná komisia. Kritériom hodnotenia bude vhodnosť navrhovanej lokality z hľadiska riešenia bytovej politiky mesta, územnoplánovacieho a väzieb na okolie. Komisia sa nebude zaoberať návrhmi, ktoré sú v rozpore so slovenskou ústavou. Odmenený návrh neoprávňuje jeho autora na získanie zákazky na spracovanie územnoplánovacej či projektovej dokumentácie, štúdie alebo inej služby.
  .PDF príloha

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Navrhnite revitalizáciu Priemyselnej a získajte odmenu!

  27.08.2015
  Mesto vyzýva fyzické, právnické osoby a obyvateľov mesta na predloženie nápadov a návrhov riešenia problematiky revitalizácie územia na Priemyselnej 1 (respektíve premiestnenia ubytovacích buniek na Priemyselnej do inej lokality).
  Územie je vyznačené v priloženej mape. Riešenie nájomného pozemku požaduje aj investor, ktorý toto územie plánuje využiť na rozšírenie výroby a tvorbu nových pracovných miest. Najvhodnejší návrh bude odmenený sumou 1 000 eur. 
  Svoje nápady a návrhy posielajte na adresu: Mesto Liptovský Mikuláš-Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš v termíne do 30. septembra 2015. Návrh bude obsahovať opis navrhovaného riešenia – text v rozsahu maximálne jednej strany formátu A4; grafickú časť – vyznačenie novej navrhovanej lokality na mapovom podklade. Mapový podklad a územný plán mesta je zverejnený na www.mikulas.sk. Predložené návrhy bude posudzovať odborná komisia. Kritériom hodnotenia bude vhodnosť navrhovanej lokality z hľadiska riešenia bytovej politiky mesta, územnoplánovacieho a väzieb na okolie. Komisia sa nebude zaoberať návrhmi, ktoré sú v rozpore so slovenskou ústavou. Odmenený návrh neoprávňuje jeho autora na získanie zákazky na spracovanie územnoplánovacej či projektovej dokumentácie, štúdie alebo inej služby.
  .PDF príloha

  Krok späť naspäť