Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Cestu okolo Tatier otvoria najskôr v Poľsku, potom na Slovensku

  24.09.2015
  Slávnostné otvorenie cyklistického chodníka Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier sa na poľskej strane uskutoční 27. septembra v Czarnom Dunajci. Na realizácii strategického cezhraničného projektu týkajúceho sa vybudovania I. etapy cesty sa zúčastnilo 13 poľských a slovenských samospráv, vrátane liptovskomikulášskej. Vedúcim partnerom je Gmina Czarny Dunajec. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Vďaka nemu doposiaľ v prvej etape vybudovali takmer 80 km klasických a bezpečných cyklistických trás s asfaltovým alebo štrkovým povrchom vedených cez Liptov, Podhalie, Oravu a Spiš. Mesto Liptovský Mikuláš ako partner projektu zrealizovalo 3,2 km úsek od kruhového objazdu pri hoteli Jánošík po most cez Smrečianku v Okoličnom. V úsekoch vedúcich po hrádzi Váhu a Smrečianky je cyklochodník rozšírený o spevnený chodník pre peších s odnímateľným zábradlím. Celkové výdavky na výstavbu predstavovali 591-tisíc eur. V tomto roku bol cyklochodník doplnený o dve odpočívadlá.
  Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier je výsledkom iniciatívy a koordinácie Euroregiónu Tatry od roku 2004, ako aj dlhodobej spolupráce poľských a slovenských samospráv. Žiadosť o financovanie II. etapy Cesty okolo Tatier a budovanie ďalších vyše 60 km cyklistických trás bol predložený ako vlajkový projekt v auguste 2015 prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Tatry, spoločne s 10 samosprávami v rámci Programu Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020. V Liptovskom Mikuláši by sa v prípade získania financií pokračovalo vo výstavbe cyklochodníka od kruhového objazdu pred Jánošíkom smerom do Liptovskej Ondrašovej. Slávnostné otvorenie slovenskej časti Cesty okolo Tatier je naplánované na koniec októbra 2015.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Cestu okolo Tatier otvoria najskôr v Poľsku, potom na Slovensku

  24.09.2015
  Slávnostné otvorenie cyklistického chodníka Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier sa na poľskej strane uskutoční 27. septembra v Czarnom Dunajci. Na realizácii strategického cezhraničného projektu týkajúceho sa vybudovania I. etapy cesty sa zúčastnilo 13 poľských a slovenských samospráv, vrátane liptovskomikulášskej. Vedúcim partnerom je Gmina Czarny Dunajec. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Vďaka nemu doposiaľ v prvej etape vybudovali takmer 80 km klasických a bezpečných cyklistických trás s asfaltovým alebo štrkovým povrchom vedených cez Liptov, Podhalie, Oravu a Spiš. Mesto Liptovský Mikuláš ako partner projektu zrealizovalo 3,2 km úsek od kruhového objazdu pri hoteli Jánošík po most cez Smrečianku v Okoličnom. V úsekoch vedúcich po hrádzi Váhu a Smrečianky je cyklochodník rozšírený o spevnený chodník pre peších s odnímateľným zábradlím. Celkové výdavky na výstavbu predstavovali 591-tisíc eur. V tomto roku bol cyklochodník doplnený o dve odpočívadlá.
  Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier je výsledkom iniciatívy a koordinácie Euroregiónu Tatry od roku 2004, ako aj dlhodobej spolupráce poľských a slovenských samospráv. Žiadosť o financovanie II. etapy Cesty okolo Tatier a budovanie ďalších vyše 60 km cyklistických trás bol predložený ako vlajkový projekt v auguste 2015 prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Tatry, spoločne s 10 samosprávami v rámci Programu Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020. V Liptovskom Mikuláši by sa v prípade získania financií pokračovalo vo výstavbe cyklochodníka od kruhového objazdu pred Jánošíkom smerom do Liptovskej Ondrašovej. Slávnostné otvorenie slovenskej časti Cesty okolo Tatier je naplánované na koniec októbra 2015.
   

  Krok späť naspäť