Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Vynútená asanácia objektov na skládke stála mesto ďalšie peniaze

  09.09.2015
  Spoločnosť Verejnoprospešné služby do polovice augusta asanovala niekoľko objektov v areáli uzavretej skládky vo Veternej Porube. „Vidno, že zdedené problémy v súvislosti s predčasne uzavretou skládkou majú aj vedľajšie negatívne účinky. Ich liečba si vyžaduje ďalšie vynaložené peniaze z mestskej pokladne. Objekty bolo nutné zbúrať kvôli uzavretiu skládky. Doposiaľ stálo mesto predčasné uzavretie skládky a záležitosti s tým súvisiace takmer dva milióny eur,“ konštatoval primátor Ján Blcháč.
  Stavebné objekty patrili mestu. Vlastníctvo pozemkov pod stavbami však nebolo usporiadané. V rámci asanácie služby odstránili garáž pre kompatkor, sklad pohonných hmôt, nákladnú váhu, zariadenie na umývanie pneumatík, či vrátnicu, vrátane základov. Taktiež odpratali unimo bunky a zrušili prístupový chodník. Priestor po asanovaných objektoch bol prekrytý zeminou. O odstránení rozhodla inšpekcia životného prostredia. Na práce bola z mestského rozpočtu vyčlenená čiastka 35-tisíc eur. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Vynútená asanácia objektov na skládke stála mesto ďalšie peniaze

  09.09.2015
  Spoločnosť Verejnoprospešné služby do polovice augusta asanovala niekoľko objektov v areáli uzavretej skládky vo Veternej Porube. „Vidno, že zdedené problémy v súvislosti s predčasne uzavretou skládkou majú aj vedľajšie negatívne účinky. Ich liečba si vyžaduje ďalšie vynaložené peniaze z mestskej pokladne. Objekty bolo nutné zbúrať kvôli uzavretiu skládky. Doposiaľ stálo mesto predčasné uzavretie skládky a záležitosti s tým súvisiace takmer dva milióny eur,“ konštatoval primátor Ján Blcháč.
  Stavebné objekty patrili mestu. Vlastníctvo pozemkov pod stavbami však nebolo usporiadané. V rámci asanácie služby odstránili garáž pre kompatkor, sklad pohonných hmôt, nákladnú váhu, zariadenie na umývanie pneumatík, či vrátnicu, vrátane základov. Taktiež odpratali unimo bunky a zrušili prístupový chodník. Priestor po asanovaných objektoch bol prekrytý zeminou. O odstránení rozhodla inšpekcia životného prostredia. Na práce bola z mestského rozpočtu vyčlenená čiastka 35-tisíc eur. 

  Krok späť naspäť