Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Protipovodňové opatrenia v Ploštíne si vyžiadajú 229-tisíc eur

  03.09.2015
  Na rokovaní vlády SR v Ružomberku 24. júna bola na protipovodňové opatrenia v Liptovskom Mikuláši uvoľnená suma 115-tisíc eur. Išlo o opatrenia v lokalitách Ploštín-Tretiny a Vitálišovce. Akcie by si však vyžiadali značne vyššie náklady ako je dotácia od vlády. V Ploštíne by opatrenia stáli 229-tisíc eur a vo Vitálišovciach 256-tisíc eur. „Z dôvodu vysokých nákladov týchto dvoch investičných akcií, pristúpime k realizácii jednej z nich. Robiť sa budú protipovodňové opatrenia v Ploštíne, kde hrozí vyššie nebezpečenstvo z prívalových dažďov,“ vysvetlil Miloš Berník z odboru výstavby mestského úradu. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili príslušnú zmenu rozpočtu na dofinancovanie projektu, teda zvyšných 114-tisíc eur, z rezervného fondu mesta. „Pripravujeme podklady na realizáciu stavebných prác ešte v tomto roku. Dotácia vlády sa môže použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované. Predpoklad ukončenia stavebných prác pre ich náročnosť je v budúcom roku,“ dodal Miloš Berník. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Protipovodňové opatrenia v Ploštíne si vyžiadajú 229-tisíc eur

  03.09.2015
  Na rokovaní vlády SR v Ružomberku 24. júna bola na protipovodňové opatrenia v Liptovskom Mikuláši uvoľnená suma 115-tisíc eur. Išlo o opatrenia v lokalitách Ploštín-Tretiny a Vitálišovce. Akcie by si však vyžiadali značne vyššie náklady ako je dotácia od vlády. V Ploštíne by opatrenia stáli 229-tisíc eur a vo Vitálišovciach 256-tisíc eur. „Z dôvodu vysokých nákladov týchto dvoch investičných akcií, pristúpime k realizácii jednej z nich. Robiť sa budú protipovodňové opatrenia v Ploštíne, kde hrozí vyššie nebezpečenstvo z prívalových dažďov,“ vysvetlil Miloš Berník z odboru výstavby mestského úradu. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili príslušnú zmenu rozpočtu na dofinancovanie projektu, teda zvyšných 114-tisíc eur, z rezervného fondu mesta. „Pripravujeme podklady na realizáciu stavebných prác ešte v tomto roku. Dotácia vlády sa môže použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované. Predpoklad ukončenia stavebných prác pre ich náročnosť je v budúcom roku,“ dodal Miloš Berník. 

  Krok späť naspäť