Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  28.08.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti REAL Inginiering, s.r.o., ul. 1. mája č. 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení investora – Bravo Consulting s.r.o., Viestova 7B, 974 01 Banská Bystrica zo dňa 27.08.2015 o súhlas na výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN-C 1726/38 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 07.09.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky v súlade so zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 3 ks smrekov a 6 ks briez rastúcich v priestore budúcej stavby „Prístavba a stavebné úpravy budovy súp. č. 1078 – Zdravotnícke zariadenie“.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  28.08.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti REAL Inginiering, s.r.o., ul. 1. mája č. 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení investora – Bravo Consulting s.r.o., Viestova 7B, 974 01 Banská Bystrica zo dňa 27.08.2015 o súhlas na výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN-C 1726/38 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 07.09.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky v súlade so zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 3 ks smrekov a 6 ks briez rastúcich v priestore budúcej stavby „Prístavba a stavebné úpravy budovy súp. č. 1078 – Zdravotnícke zariadenie“.

  Krok späť naspäť