Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oprava priecestia pri Beňadikovej potrvá do 21. augusta

   - Oprava železničného priecestia potrvá do 21. augusta 18.08.2015
  Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) začali od 17. augusta s rekonštrukciou železničného priecestia pri obci Beňadiková, na ktorom dvojkoľajný úsek medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom križuje cesta III. triedy č. 2338.
  Opravu priecestia robia v denných výlukách a potrvá do 21. augusta do 16.00 hod. Počas výluk je železničná doprava v uvedenom úseku prevádzkovaná obojsmerne iba po jednej traťovej koľaji. Priecestie bude až do konca rekonštrukcie uzavreté pre účastníkov cestnej premávky. Pre cestnú dopravu je prenosným dopravným značením vyznačená obchádzková trasa.
  Technický stav priecestia si už žiadal opravu, ktorá pozostáva z výmeny poškodenej výdrevy priecestnej konštrukcie, výmeny podvalov a vyasfaltovania napojenia na cestné komunikácie. Po odrezaní a vybúraní živičného krytu je vykonaná demontáž existujúcej priecestnej konštrukcie. Následne sa vymenia drevené podvaly za betónové.  Po úprave geometrickej polohy koľají a doplnení a úprave štrkového lôžka do profilu dôjde k vloženiu celogumovej priecestnej konštrukcie typu Strail v šírke 2 x 8,40 m. Nakoniec sa vyasfaltuje napojenie cestnej komunikácie k priecestnej konštrukcii, aby bol zabezpečený plynulý a bezpečný prechod cez železničné priecestie.
  Rekonštrukčné práce sú hradené z vlastných zdrojov ŽSR, s predpokladanými finančnými nákladmi vo výške 120 000 eur.
  Železnice prosia cestujúcu verejnosť o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku rekonštrukčných prác.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oprava priecestia pri Beňadikovej potrvá do 21. augusta

   - Oprava železničného priecestia potrvá do 21. augusta 18.08.2015
  Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) začali od 17. augusta s rekonštrukciou železničného priecestia pri obci Beňadiková, na ktorom dvojkoľajný úsek medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom križuje cesta III. triedy č. 2338.
  Opravu priecestia robia v denných výlukách a potrvá do 21. augusta do 16.00 hod. Počas výluk je železničná doprava v uvedenom úseku prevádzkovaná obojsmerne iba po jednej traťovej koľaji. Priecestie bude až do konca rekonštrukcie uzavreté pre účastníkov cestnej premávky. Pre cestnú dopravu je prenosným dopravným značením vyznačená obchádzková trasa.
  Technický stav priecestia si už žiadal opravu, ktorá pozostáva z výmeny poškodenej výdrevy priecestnej konštrukcie, výmeny podvalov a vyasfaltovania napojenia na cestné komunikácie. Po odrezaní a vybúraní živičného krytu je vykonaná demontáž existujúcej priecestnej konštrukcie. Následne sa vymenia drevené podvaly za betónové.  Po úprave geometrickej polohy koľají a doplnení a úprave štrkového lôžka do profilu dôjde k vloženiu celogumovej priecestnej konštrukcie typu Strail v šírke 2 x 8,40 m. Nakoniec sa vyasfaltuje napojenie cestnej komunikácie k priecestnej konštrukcii, aby bol zabezpečený plynulý a bezpečný prechod cez železničné priecestie.
  Rekonštrukčné práce sú hradené z vlastných zdrojov ŽSR, s predpokladanými finančnými nákladmi vo výške 120 000 eur.
  Železnice prosia cestujúcu verejnosť o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku rekonštrukčných prác.

  Krok späť naspäť