Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Začali pripravovať rozpočet na rok 2016

  13.08.2015
  Predstavitelia mikulášskej radnice dnes na stretnutí s vedúcimi odborov, oddelení mestského úradu a riaditeľmi mestských podnikov diskutovali o príprave rozpočtu mesta na budúci rok.
  „Vo vami spracovaných podkladoch musia byť stanovené ciele a merateľné ukazovatele, čo sa má za rozpočtované financie dosiahnuť. V rozpočte treba definovať slabé miesta a požiadavky na zvýšené výdavky oproti tomuto roku. Ukazovatele a ciele zohľadníte aj v tvorbe programového rozpočtu na rok 2016, s výhľadom do roku 2018. Takisto budú kompatibilné so spracovávaným plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, čo je jednou z podmienok pre hodnotenie, keď budeme podávať žiadosti na eurofondy,“ konštatovala Marta Gutraiová z finančného odboru.
  Primátor Ján Blcháč poukázal na nezohľadnenie problematiky vývozu odpadu v tohtoročnom rozpočte. „Máme vyčíslené prepočty a straty a tejto zdedenej agende sa pravidelne venujeme.“ Zvýšené výdavky očakávajú vedúci odborov na zlepšenie technického stavu bytov, či v súvislosti s neustálym poklesom cestujúcich v mestskej autobusovej dopravy a zavádzaní informačných systémov, ktoré bude mesto musieť dobudovať na základe legislatívy. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Začali pripravovať rozpočet na rok 2016

  13.08.2015
  Predstavitelia mikulášskej radnice dnes na stretnutí s vedúcimi odborov, oddelení mestského úradu a riaditeľmi mestských podnikov diskutovali o príprave rozpočtu mesta na budúci rok.
  „Vo vami spracovaných podkladoch musia byť stanovené ciele a merateľné ukazovatele, čo sa má za rozpočtované financie dosiahnuť. V rozpočte treba definovať slabé miesta a požiadavky na zvýšené výdavky oproti tomuto roku. Ukazovatele a ciele zohľadníte aj v tvorbe programového rozpočtu na rok 2016, s výhľadom do roku 2018. Takisto budú kompatibilné so spracovávaným plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, čo je jednou z podmienok pre hodnotenie, keď budeme podávať žiadosti na eurofondy,“ konštatovala Marta Gutraiová z finančného odboru.
  Primátor Ján Blcháč poukázal na nezohľadnenie problematiky vývozu odpadu v tohtoročnom rozpočte. „Máme vyčíslené prepočty a straty a tejto zdedenej agende sa pravidelne venujeme.“ Zvýšené výdavky očakávajú vedúci odborov na zlepšenie technického stavu bytov, či v súvislosti s neustálym poklesom cestujúcich v mestskej autobusovej dopravy a zavádzaní informačných systémov, ktoré bude mesto musieť dobudovať na základe legislatívy. 

  Krok späť naspäť