Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Šéf radnice ocenil osobnosti Palúdzky

  12.08.2015
  Primátor Ján Blcháč dnes na pôde radnice ocenil prácu, úsilie a aktivity troch osobností z mestskej časti Palúdzka. Pri tejto príležitosti im zároveň odovzdal ďakovný list. Za prínos v oblasti rozvoja duchovného života v mestskej časti ocenil evanjelickú farárku Evu Ščerbákovú a rímsko-katolíckeho kňaza Ivana Bujňáka. Za neúnavné aktivity v oblasti športu sa pocty dostalo Petrovi Kokavcovi, ktorý je trénerom FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka. „Ide o inovačnú aktivitu zo strany radnice. Keď sa organizujú oslavy v mestských častiach, radi prijmeme návrhy od tamojších obyvateľov alebo činovníkov na verejné ocenenie ľudí,  ktorí sa nejako pričinili o rozvoj. V tomto prípade sme tak chceli urobiť počas podujatia Palúčanské dni, ale neumožnil nám to dážď. Preto som si dovolil pozvať ocenených na mestský úrad. V príjemnej atmosfére sme prediskutovali aktuálne záležitosti rozvoja mesta a mestskej časti Palúdzka,“ konštatoval Ján Blcháč. Primátor si so záujmom vypočul niekoľko podnetov od ocenených. Týkali sa napríklad dokončenia námestíčka pri evanjelickom kostole, potreby orezania líp pri kostole na jeseň. Reč bola aj o futbalovom štadióne, či chýbajúcom kultúrnom stánku. Primátor poznamenal, že v budúcom roku už nebude problém s programom počas Palúčanských dní ani v prípade nepriaznivého počasia. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Šéf radnice ocenil osobnosti Palúdzky

  12.08.2015
  Primátor Ján Blcháč dnes na pôde radnice ocenil prácu, úsilie a aktivity troch osobností z mestskej časti Palúdzka. Pri tejto príležitosti im zároveň odovzdal ďakovný list. Za prínos v oblasti rozvoja duchovného života v mestskej časti ocenil evanjelickú farárku Evu Ščerbákovú a rímsko-katolíckeho kňaza Ivana Bujňáka. Za neúnavné aktivity v oblasti športu sa pocty dostalo Petrovi Kokavcovi, ktorý je trénerom FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka. „Ide o inovačnú aktivitu zo strany radnice. Keď sa organizujú oslavy v mestských častiach, radi prijmeme návrhy od tamojších obyvateľov alebo činovníkov na verejné ocenenie ľudí,  ktorí sa nejako pričinili o rozvoj. V tomto prípade sme tak chceli urobiť počas podujatia Palúčanské dni, ale neumožnil nám to dážď. Preto som si dovolil pozvať ocenených na mestský úrad. V príjemnej atmosfére sme prediskutovali aktuálne záležitosti rozvoja mesta a mestskej časti Palúdzka,“ konštatoval Ján Blcháč. Primátor si so záujmom vypočul niekoľko podnetov od ocenených. Týkali sa napríklad dokončenia námestíčka pri evanjelickom kostole, potreby orezania líp pri kostole na jeseň. Reč bola aj o futbalovom štadióne, či chýbajúcom kultúrnom stánku. Primátor poznamenal, že v budúcom roku už nebude problém s programom počas Palúčanských dní ani v prípade nepriaznivého počasia. 

  Krok späť naspäť