Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  12.08.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti MUDr. Ivety Triznovej zo dňa 11.08.2015 o súhlas na výrub drevín rastúcich v blízkosti rodinného domu na ulici Pod dielom č. 382/12, parc. č. KN-C 88/136 v k.ú. Liptovská Ondrašová oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 19.08.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na adresu r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 2 ks Smrekov strieborných, ktoré zasahujú do strechy rodinného domu a rastú v blízkosti inžinierskych sietí.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  12.08.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti MUDr. Ivety Triznovej zo dňa 11.08.2015 o súhlas na výrub drevín rastúcich v blízkosti rodinného domu na ulici Pod dielom č. 382/12, parc. č. KN-C 88/136 v k.ú. Liptovská Ondrašová oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 19.08.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na adresu r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 2 ks Smrekov strieborných, ktoré zasahujú do strechy rodinného domu a rastú v blízkosti inžinierskych sietí.

  Krok späť naspäť