Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Primátor komunikuje aj cez sociálnu sieť

  30.07.2015
  Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč intenzívne využíva komunikáciu s obyvateľmi cez sociálnu sieť. Názory a podnety ľudí potom zasiela na vybavenie zamestnancom radnice.
    „Doba ide rýchlo dopredu. Uvedomujem, si, že interakcia s obyvateľmi je potrebná aj takýmto spôsobom. Ľudia mi dali mandát a je mojou snahou, aby dostali odpoveď na relevantný podnet či požiadavku,“ povedal šéf radnice a vysvetlil, že cez sociálne siete dokáže vydiskutovať mnohé záležitosti, kvôli vyriešeniu ktorých by v inom prípade museli obyvatelia podávať žiadosti o informácie či zájsť priamo na mestský úrad. „Nereagujem na podnety, ktoré sa netýkajú fungovania mesta a nevisím na „sieti“ celé dni. Sociálne siete sú síce dvojsečná zbraň, ale na útoky či dezinformácie a nepravdy, ktoré sa na adresu radnice častokrát šíria práve internetovou komunikáciou, viem aspoň promptne zareagovať a veci si vysvetliť. Nedá sa však sledovať všetky komunikačné kanály, preto by som chcel obyvateľov nášho mesta smerovať v komunikácii s radnicou vo veciach samosprávy výhradne na oficiálnu stránku facebooku mesta Liptovský Mikuláš, kde môžu sledovať aktuálne dianie na radnici a v meste. V prípade podávania či záležitostí, ktorých vyriešenie je v kompetencii zamestnancov mestského úradu a organizácií mesta ako je napríklad kosenie mestských pozemkov, opravy výtlkov či ďalších, bolo by dobré, aby obyvatelia využívali Mikulášske ucho cez mestskú webovú stránku,“ upozornil primátor na rozlišovanie, ktoré podnety by mali obyvatelia zasielať priamo na úrad. Častokrát sa totiž stáva, že aj závažnejšie podnety, ktorých riešenie by napríklad malo skončiť v rukách mestskej polície, obyvatelia komunikujú len cez sociálnu sieť a ku kompetentným sa týmto spôsobom nedostanú. 
     Oficiálnu stránku mesta na facebooku nájdete pod názvom Mesto Liptovský Mikuláš alebo na adrese facebook.com/MestoLM.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Primátor komunikuje aj cez sociálnu sieť

  30.07.2015
  Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč intenzívne využíva komunikáciu s obyvateľmi cez sociálnu sieť. Názory a podnety ľudí potom zasiela na vybavenie zamestnancom radnice.
    „Doba ide rýchlo dopredu. Uvedomujem, si, že interakcia s obyvateľmi je potrebná aj takýmto spôsobom. Ľudia mi dali mandát a je mojou snahou, aby dostali odpoveď na relevantný podnet či požiadavku,“ povedal šéf radnice a vysvetlil, že cez sociálne siete dokáže vydiskutovať mnohé záležitosti, kvôli vyriešeniu ktorých by v inom prípade museli obyvatelia podávať žiadosti o informácie či zájsť priamo na mestský úrad. „Nereagujem na podnety, ktoré sa netýkajú fungovania mesta a nevisím na „sieti“ celé dni. Sociálne siete sú síce dvojsečná zbraň, ale na útoky či dezinformácie a nepravdy, ktoré sa na adresu radnice častokrát šíria práve internetovou komunikáciou, viem aspoň promptne zareagovať a veci si vysvetliť. Nedá sa však sledovať všetky komunikačné kanály, preto by som chcel obyvateľov nášho mesta smerovať v komunikácii s radnicou vo veciach samosprávy výhradne na oficiálnu stránku facebooku mesta Liptovský Mikuláš, kde môžu sledovať aktuálne dianie na radnici a v meste. V prípade podávania či záležitostí, ktorých vyriešenie je v kompetencii zamestnancov mestského úradu a organizácií mesta ako je napríklad kosenie mestských pozemkov, opravy výtlkov či ďalších, bolo by dobré, aby obyvatelia využívali Mikulášske ucho cez mestskú webovú stránku,“ upozornil primátor na rozlišovanie, ktoré podnety by mali obyvatelia zasielať priamo na úrad. Častokrát sa totiž stáva, že aj závažnejšie podnety, ktorých riešenie by napríklad malo skončiť v rukách mestskej polície, obyvatelia komunikujú len cez sociálnu sieť a ku kompetentným sa týmto spôsobom nedostanú. 
     Oficiálnu stránku mesta na facebooku nájdete pod názvom Mesto Liptovský Mikuláš alebo na adrese facebook.com/MestoLM.
   

  Krok späť naspäť