Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Radnica aktuálne realizuje štyri investičné akcie

  28.07.2015
  V súčasnosti v Liptovskom Mikuláši realizujú štyri investičné akcie, na ktoré sú vyčlenené financie z mestskej pokladne. 
     „V rámci dotácie z eurofondov robíme stavebné úpravy Domu kultúry. Ide o rekonštrukciu a doplnenie javiskového osvetlenia, výmenu opony, podlahy, stoličiek a zasúvacie hľadisko. Taktiež vykonávajú celkovú obnovu vzduchotechniky,“ uviedol Miloš Berník z radnice. Celkové náklady zatiaľ predstavujú 608-tisíc eur, ukončenie prác predpokladajú v septembri. Projekt sa robí v rámci cezhraničnej spolupráce s poľským mestom Jaslo. 
     Po uvoľnení zvyšných financií z fondov EÚ doplnia cyklochodník o dve odpočívadlá za 30-tisíc eur. „Ich súčasťou budú prístrešky, lavičky, osvetlenie a stojany na bicykle. Akciu ukončíme do septembra,“ podotkol. Taktiež sa buduje Okružná ulica v Palúdzke. „V tomto čase vybavujeme prekládku elektrického stĺpa a vybudovanie vstupov zo zámkovej dlažby do jednotlivých domov. Ďalej pripravujeme výstavbu parkovacích plôch na Kernovej v Demänovej.“ 
  V interiéri mestského úradu robia rekonštrukciu núdzového osvetlenia za 15-tisíc eur. „Z revíznej správy vyplynulo, že elektroinštalácia je v nevyhovujúcom a nefunkčnom stave. Núdzové osvetlenie nefungovalo už dlhú dobu, je potrebné z hľadiska bezpečnosti,“ doplnila Miroslava Almanová z radnice.
     Z pripravovaných investičných akcií na realizáciu v tomto roku vybavujú stavebné povolenia na prekládkovú stanicu komunálneho odpadu v bývalých skleníkoch v Okoličnom. Pribudnú parkoviská na Hurbanovej. Postaví sa odvodnenie na Tretinách v Ploštíne, na ktoré je potrebná suma 227-tisíc eur. Na protipovodňové opatrenia bolo z úradu vlády vyčlenených 115-tisíc eur. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Radnica aktuálne realizuje štyri investičné akcie

  28.07.2015
  V súčasnosti v Liptovskom Mikuláši realizujú štyri investičné akcie, na ktoré sú vyčlenené financie z mestskej pokladne. 
     „V rámci dotácie z eurofondov robíme stavebné úpravy Domu kultúry. Ide o rekonštrukciu a doplnenie javiskového osvetlenia, výmenu opony, podlahy, stoličiek a zasúvacie hľadisko. Taktiež vykonávajú celkovú obnovu vzduchotechniky,“ uviedol Miloš Berník z radnice. Celkové náklady zatiaľ predstavujú 608-tisíc eur, ukončenie prác predpokladajú v septembri. Projekt sa robí v rámci cezhraničnej spolupráce s poľským mestom Jaslo. 
     Po uvoľnení zvyšných financií z fondov EÚ doplnia cyklochodník o dve odpočívadlá za 30-tisíc eur. „Ich súčasťou budú prístrešky, lavičky, osvetlenie a stojany na bicykle. Akciu ukončíme do septembra,“ podotkol. Taktiež sa buduje Okružná ulica v Palúdzke. „V tomto čase vybavujeme prekládku elektrického stĺpa a vybudovanie vstupov zo zámkovej dlažby do jednotlivých domov. Ďalej pripravujeme výstavbu parkovacích plôch na Kernovej v Demänovej.“ 
  V interiéri mestského úradu robia rekonštrukciu núdzového osvetlenia za 15-tisíc eur. „Z revíznej správy vyplynulo, že elektroinštalácia je v nevyhovujúcom a nefunkčnom stave. Núdzové osvetlenie nefungovalo už dlhú dobu, je potrebné z hľadiska bezpečnosti,“ doplnila Miroslava Almanová z radnice.
     Z pripravovaných investičných akcií na realizáciu v tomto roku vybavujú stavebné povolenia na prekládkovú stanicu komunálneho odpadu v bývalých skleníkoch v Okoličnom. Pribudnú parkoviská na Hurbanovej. Postaví sa odvodnenie na Tretinách v Ploštíne, na ktoré je potrebná suma 227-tisíc eur. Na protipovodňové opatrenia bolo z úradu vlády vyčlenených 115-tisíc eur. 
   

  Krok späť naspäť