Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Radnica chce získať financie na kompostéry pre obyvateľov rodinných domov

  22.07.2015
  Predstavitelia mikulášskej radnice majú záujem zlepšovať životné prostredie v meste zvýšením zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov. Jednou z možností podpory tejto myšlienky je zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v kompostéroch.
  „Mesto by chcelo na nákup kompostérov využiť finančné prostriedky získané z grantov. Vypracujeme projekt na získanie peňazí na financovanie kompostérov,“ uviedla Mária Lošonská z mikulášskeho mestského úradu. 
  Kompostéry by mesto následne poskytlo bezplatne obyvateľom rodinných domov, pričom by sa do nich ukladal biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. Podobným spôsobom by radnica poskytla kompostéry pre školské zariadenia na zhodnocovanie kuchynského odpadu. „Umiestnením kompostérov by sa obyvateľom rodinných domov znížili náklady na odvoz odpadu a mestu prevádzkové náklady na jeho zhodnotenie. Nákup zariadení pre školy by umožnil spracovanie odpadu, ktorý vznikol počas dňa. To znamená, že by neboli potrebné nádoby na jeho zhromažďovanie, nebol by už potrebný ani odvoz do zariadenia na spracovanie odpadu. Školám by to celý proces uľahčilo a zracionalizovalo,“ konštatoval primátor Ján Blcháč. 
  Radnica prostredníctvom mestskej facebookovej stránky robí prieskum záujmu o kompostéry. „Budeme radi, keď sa Mikulášania aj prostredníctvom sociálnej siete vyjadria či by o kompostér do svojej domácnosti mali záujem, chceme zistiť, koľko asi kompostérov bude potrebných. Prieskum robí v rámci projektu aj externá firma,“ uviedla Lošonská. 
  Mesto v súlade so všeobecne záväzným nariadením robí zber zeleného odpadu z rodinných domov. Zhodnocuje ho kompostovaním v areáli odpadového hospodárstva v Okoličnom. „Kompostéry by sme chceli zabezpečiť pre všetky rodinné domy, ak to má znížiť náklady v súvislosti s odpadmi. Ak by však bol niekto zásadne proti, stále má možnosť doviezť odpad na zberné dvory,“ dodala M. Lošonská. 
  Kompostovanie je prírodný proces, pri ktorom sa rozkladajú organické odpady pôsobením mikroorganizmov, vody a kyslíka na humusové látky. Tie sa dajú opätovne použiť v záhrade na zvýšenie pôdnej bonity. Kompostér je ideálny pomocník pri kompostovaní. Vyrobený je z plastu, nádoba nemá dno. Zvyčajne sa na ňom nachádzajú otvory na prevzdušňovanie a dvierka na vyberanie kompostu.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Radnica chce získať financie na kompostéry pre obyvateľov rodinných domov

  22.07.2015
  Predstavitelia mikulášskej radnice majú záujem zlepšovať životné prostredie v meste zvýšením zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov. Jednou z možností podpory tejto myšlienky je zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v kompostéroch.
  „Mesto by chcelo na nákup kompostérov využiť finančné prostriedky získané z grantov. Vypracujeme projekt na získanie peňazí na financovanie kompostérov,“ uviedla Mária Lošonská z mikulášskeho mestského úradu. 
  Kompostéry by mesto následne poskytlo bezplatne obyvateľom rodinných domov, pričom by sa do nich ukladal biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. Podobným spôsobom by radnica poskytla kompostéry pre školské zariadenia na zhodnocovanie kuchynského odpadu. „Umiestnením kompostérov by sa obyvateľom rodinných domov znížili náklady na odvoz odpadu a mestu prevádzkové náklady na jeho zhodnotenie. Nákup zariadení pre školy by umožnil spracovanie odpadu, ktorý vznikol počas dňa. To znamená, že by neboli potrebné nádoby na jeho zhromažďovanie, nebol by už potrebný ani odvoz do zariadenia na spracovanie odpadu. Školám by to celý proces uľahčilo a zracionalizovalo,“ konštatoval primátor Ján Blcháč. 
  Radnica prostredníctvom mestskej facebookovej stránky robí prieskum záujmu o kompostéry. „Budeme radi, keď sa Mikulášania aj prostredníctvom sociálnej siete vyjadria či by o kompostér do svojej domácnosti mali záujem, chceme zistiť, koľko asi kompostérov bude potrebných. Prieskum robí v rámci projektu aj externá firma,“ uviedla Lošonská. 
  Mesto v súlade so všeobecne záväzným nariadením robí zber zeleného odpadu z rodinných domov. Zhodnocuje ho kompostovaním v areáli odpadového hospodárstva v Okoličnom. „Kompostéry by sme chceli zabezpečiť pre všetky rodinné domy, ak to má znížiť náklady v súvislosti s odpadmi. Ak by však bol niekto zásadne proti, stále má možnosť doviezť odpad na zberné dvory,“ dodala M. Lošonská. 
  Kompostovanie je prírodný proces, pri ktorom sa rozkladajú organické odpady pôsobením mikroorganizmov, vody a kyslíka na humusové látky. Tie sa dajú opätovne použiť v záhrade na zvýšenie pôdnej bonity. Kompostér je ideálny pomocník pri kompostovaní. Vyrobený je z plastu, nádoba nemá dno. Zvyčajne sa na ňom nachádzajú otvory na prevzdušňovanie a dvierka na vyberanie kompostu.
   

  Krok späť naspäť