Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  0poziční poslanci odmietli pracovať

  26.06.2015
  Niekoľko poslancov Mestského zastupiteľstva v L. Mikuláši platených z mestskej pokladnice odmietlo pracovať. Z rokovania mestského parlamentu 25. júna odišli bez udania dôvodu či ospravedlnenia po prerokovaní len štvrtiny programu. 
     Z celkového počtu 24 bodov rokovania sa nezúčastnili na 16-tich. Záujem o veci verejné neprejavili ôsmi poslanci, ktorým ľudia v meste odovzdali svoj hlas v ostatných komunálnych voľbách. Pri dôležitých otázkach diania v meste a niektorých žiadostiach obyvateľov L. Mikuláša nepochopiteľne chýbali poslanci Ing. Jozef Bobák, Miroslav Burgel, Ing. Jaroslav Čefo, Mgr. Anna Dvorščáková, Mgr. Vincent Kultan, MUDr. Alexander Slafkovský, MUDr. Alžbeta Smiešna a Mgr. Ľubica Staroňová. 
     Zastupiteľstvo tak nemohlo hlasovať trojpätinovou väčšinou pri majetkoprávnych záležitostiach a ďalších bodoch programu. „Ostatné uznesenia, kde nebol potrebný taký počet poslancov, boli našťastie prijaté. Zásluhu na tom majú koaliční a nezávislí poslanci, ktorí prejavili zodpovedný prístup v službe verejnosti,“ konštatoval primátor Ján Blcháč. 
     Poslanci okolo A. Slafkovského sa kvôli neúčasti nevyjadrili k závažným otázkam o náprave projektu verejného osvetlenia. Bojkotovali tiež správu o úverovej zaťaženosti mesta, zmeny rozpočtu, kde mesto musí hľadať 200-tisíc eur na riešenie otázky zneškodňovania komunálneho odpadu. Opozičných poslancov neprilákala ani otázka hrozby ďalších strát z mestskej pokladnice, ktorá visí nad radnicou pre zle manažovaný projekt rekonštrukcie ZŠ s MŠ Demänovská z minulého obdobia. 
     „V tejto situácii považujem skratové konanie uvedených poslancov za vrcholne nekorektné. Navyše v čase, kedy hasíme problémy, ktoré napáchalo predošlé vedenie mesta. Verím, že poslanci, ktorí predčasne odišli, prejavia poslednú štipku uvedomenia aspoň tým, že si nebudú nárokovať odmenu za toto rokovanie,“ dodal J. Blcháč.  
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  0poziční poslanci odmietli pracovať

  26.06.2015
  Niekoľko poslancov Mestského zastupiteľstva v L. Mikuláši platených z mestskej pokladnice odmietlo pracovať. Z rokovania mestského parlamentu 25. júna odišli bez udania dôvodu či ospravedlnenia po prerokovaní len štvrtiny programu. 
     Z celkového počtu 24 bodov rokovania sa nezúčastnili na 16-tich. Záujem o veci verejné neprejavili ôsmi poslanci, ktorým ľudia v meste odovzdali svoj hlas v ostatných komunálnych voľbách. Pri dôležitých otázkach diania v meste a niektorých žiadostiach obyvateľov L. Mikuláša nepochopiteľne chýbali poslanci Ing. Jozef Bobák, Miroslav Burgel, Ing. Jaroslav Čefo, Mgr. Anna Dvorščáková, Mgr. Vincent Kultan, MUDr. Alexander Slafkovský, MUDr. Alžbeta Smiešna a Mgr. Ľubica Staroňová. 
     Zastupiteľstvo tak nemohlo hlasovať trojpätinovou väčšinou pri majetkoprávnych záležitostiach a ďalších bodoch programu. „Ostatné uznesenia, kde nebol potrebný taký počet poslancov, boli našťastie prijaté. Zásluhu na tom majú koaliční a nezávislí poslanci, ktorí prejavili zodpovedný prístup v službe verejnosti,“ konštatoval primátor Ján Blcháč. 
     Poslanci okolo A. Slafkovského sa kvôli neúčasti nevyjadrili k závažným otázkam o náprave projektu verejného osvetlenia. Bojkotovali tiež správu o úverovej zaťaženosti mesta, zmeny rozpočtu, kde mesto musí hľadať 200-tisíc eur na riešenie otázky zneškodňovania komunálneho odpadu. Opozičných poslancov neprilákala ani otázka hrozby ďalších strát z mestskej pokladnice, ktorá visí nad radnicou pre zle manažovaný projekt rekonštrukcie ZŠ s MŠ Demänovská z minulého obdobia. 
     „V tejto situácii považujem skratové konanie uvedených poslancov za vrcholne nekorektné. Navyše v čase, kedy hasíme problémy, ktoré napáchalo predošlé vedenie mesta. Verím, že poslanci, ktorí predčasne odišli, prejavia poslednú štipku uvedomenia aspoň tým, že si nebudú nárokovať odmenu za toto rokovanie,“ dodal J. Blcháč.  
   

  Krok späť naspäť